Visie KHN op investeren in Bedrijven Investeringszones (BIZ)

Positionpaper BIZ

Een Bedrijveninvesteringszones (BIZ) maakt het mogelijk voor ondernemers om gezamenlijk te investeren in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving. Alle ondernemers in de zone betalen mee.

Ondernemers in een bepaald gebied bepalen of zij voor dat gebied gezamenlijke investeringen willen doen en maken daarvoor een plan. Dat plan houdt onder meer in wat men gezamenlijk wil financieren en welke begroting daarbij hoort.

Opbrengst
Als de gemeente met het plan akkoord gaat en er is voldoende draagvlak, dan kan een heffing worden ingesteld voor alle ondernemers in het betreffende gebied. De gemeente keert de opbrengst uit aan een speciaal voor de BIZ opgerichte vereniging of stichting, die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert.

Experimentenwet
De wet BIZ is een experimentenwet en geldt van 1 mei 2009 tot 1 juli 2015. 

Visie en standpunten KHN

In bijgaande documenten vindt u onder meer de visie en standpunten van KHN met betrekking tot Bedrijveninvesteringszones.

Terug