Toeristen? Die lopen de gaten dicht…

03-04-2018

Heeft u gestemd op 21 maart jl.? Ik hoop van wel! Want gemeenten hebben steeds meer directe invloed op lokaal horecaondernemerschap. Denk alleen al aan terras- en evenementenbeleid. En natuurlijk de toeristenbelasting. Ik geef u een idee: dit jaar verwachten gemeenten 239 miljoen euro - ja, u leest het goed - op te halen via toeristenbelasting.

Dat is een stijging van 11 procent ten opzichte van 2017. En een stijging van ruim 72 procent ten opzichte van 2011!

Jaar op jaar zien we dat gemeenten de toeristenbelasting structureel verhogen. En als de opbrengst nou zou worden geïnvesteerd in betere toeristische voorzieningen, dan zouden we hier nog mee kunnen leven. Maar niets is minder waar: in de meeste gevallen verdwijnen de inkomsten uit toeristenbelasting in de algemene middelen. Anders gezegd: toeristen worden gebruikt om de gaten te dichten. U begrijpt: dat moet anders. 

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hebben onze lokale bestuurders vertegenwoordigers van lokale politieke partijen laten weten wat wij van toeristenbelasting vinden. De boodschap? Stop met het jaarlijks klakkeloos verhogen van de toeristenbelasting. Bekijk in goed overleg met de lokale horeca of toeristenbelasting verantwoord is. Of nog beter: bekijk of zij kan worden verlaagd of afgeschaft! En áls er dan toch wordt gekozen toeristenbelasting te heffen, zorg er dan in ieder geval voor dat we de opbrengsten terugzien in projecten die iets opleveren voor toerisme en de horeca. 

Want laten we wel zijn: toeristen en recreanten vormen een belangrijk deel van onze business. U snapt dat gemeenten onaantrekkelijker worden als bestemming als de toeristenbelasting hoger is. Immers, in de totale afweging die wordt gemaakt voor de keuze van een verblijf, spelen kosten een belangrijke rol. En het is heel simpel: wíj betalen niet graag belasting, toeristen ook niet. Het betekent simpelweg dat er minder overblijft voor andere dingen. 

Ik zou u willen oproepen: houd met uw lokale KHN-bestuurders het coalitieakkoord - waar de partijen nu aan werken - in de gaten. En vindt u dat de afspraken over toeristenbelasting niet stroken met onze ideeën? Trek dan bij uw lokale bestuur aan de bel. Want het moge duidelijk zijn: ook de komende vier jaar zetten wij in op afschaffing, verlaging of investering in de gastvrijheidssector. Het goede nieuws is: in sommige gemeenten beginnen ze het te begrijpen: Amsterdam schoof verdere verhoging van de toeristenbelasting voorlopig van de baan. 

Hoe was dat gezegde ook alweer? Goed voorbeeld…

Terug
Enquete
Doe de Personeelsscan
KHN Energiewet App banner
Blogs

https://twitter.com/khn 787936653616742400