Belastingen en premies 2016

De werkgeverslasten van horecaondernemers stijgen in 2016 met gemiddeld met 0,40%-punt. In 2015 was er nog een gemiddelde daling van 3%.  De AWF-premie ww en AOF-basispremie wao zijn fors hoger. Tegelijkertijd is er een lagere sectorpremie ww en ook de zorgpremie is lager.

KHN-advies: Neem inflatie 2016 van 1,1% mee bij vaststelling prestatieverhoging
Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht over 2016 een inflatie van 1,1%. KHN adviseert u als werkgever hiermee rekening te houden bij de jaarlijkse vaststelling van de prestatieverhoging op basis van het beoordelingsgesprek. Dus pas bij normaal presteren een inflatiecorrectie toe, bij beter presteren meer, en bij slechter presteren minder.

Loonheffingstabel 2016
1e schijf van 36,55% over 0 - 19.992 euro
2e schijf van 40,15% over 19.993 - 33.785 euro
3e schijf van 40,15% over 33.786 - 66.491 euro
4e schijf van 52% vanaf 66.492 euro

KHN heeft voor u in een totaaloverzicht de relevante belastingen en premies in 2016 opgenomen.

Meer informatie

Terug
Download de gratis KHN App

https://twitter.com/khn 787936653616742400