Belastingen en premies in 2014

In 2014 worden de werkgeverslasten weer hoger. De tarieven voor 2014 staan nu vast. KHN geeft u een actueel overzicht.

De download geeft u het actuele overzicht van werkgeverslasten vanaf januari 2014: Werkgeverslasten horeca 2014.

Wat is in 2014 nieuw? 
De uitkeringen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid na einde dienstbetrekking worden in 2014 niet meer uit de sectorpremie betaald. Deze uitkeringen worden vanaf 2014 direct aan de (ex)werkgever doorbelast via de nieuwe gedifferentieerde premies: ZW-flex en de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA-flex en WGA-vast). 

Premies verhalen op netto loon werknemer 
De werkgever mag de helft van de gedifferentieerde premies voor de Werkhervattingskas voor de helft op het nettoloon van de werknemer verhalen. Dat gaat via inhouding op het nettoloon.
De premie voor ZW-flex mag niet worden verhaald. Dat staat in de uitvoeringsregeling voor die premies. De premies voor WGA-vast en WGA-flex mogen wel worden verhaald. 

Forse stijging werkgeverslasten
Voor horecawerkgevers betekent het uiteindelijk zo'n gemiddeld 8 procent meer werkgeverslasten. De afgelopen jaren zijn de lasten over lager betaalde arbeid fors gestegen. Bij elkaar is de druk van werkgeverslasten op de lonen tot € 25.000 in 2014 ten opzichte van 2011 met zo'n 15 procent gestegen. Bij kleine deeltijdbanen is dat zelfs zo'n 20 procent meer werkgeverslasten. KHN vindt dat deze lasten omlaag moeten. 

Terug
Download de gratis KHN App

https://twitter.com/khn 787936653616742400