Boekingssites

Boekingssites zijn internetplatforms waarmee gasten online hun reis of hun etentje kunnen boeken. De boekingssites die van invloed zijn op de horeca, zijn met name actief op het gebied van (internationale) hotelboekingen en restaurantreserveringen. De platforms vormen vaak een belangrijke trekker voor consumenten (iedereen kent booking.com en iens.nl).

Omdat boekingssites zo populair zijn bij consumenten, hebben de platforms vaak een grote (buitenproportionele) grip op de horeca(prijzen). Voorbeelden van boekingssites zijn Booking.com, Expedia.com, Iens.nl en Thuisbezorgd.nl.

Wat vindt KHN?

KHN snapt dat boekingssites voor hotels en restaurants een belangrijk marketinginstrument zijn om omzet te genereren, maar vindt dat de hoteliers en restaurateurs zelf, en niet de wederverkopers, moeten kunnen bepalen op welke manier en voor welke prijs zij hun kamers of maaltijden aanbieden in de verschillende distributiekanalen. In het geval van hotels vindt KHN dat pariteitsclausules in hoteldistributiecontracten verboden moeten worden. Er moet niet alleen gekeken worden naar de bescherming van de consument, maar ook naar de bescherming van bedrijven tegen machtsconcentratie van grote aanbieders.

Macht inperken

KHN probeert, zowel in Nederland als op Europees niveau, ervoor te zorgen dat de macht van platforms zoals Booking.com en Expedia.com wordt ingeperkt. Het uitgangspunt hierbij is dat de machtspositie van deze partijen niet ten koste mag gaan van de concurrentiepositie van individuele ondernemers.

Terug
Wat vindt KHN