Leeftijdsgrens alcohol 18 jaar. Hoe kunt u daar mee omgaan?

Sinds 1 januari 2014 is de Drank- en Horecawet veranderd. U mag geen alcohol verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Wat betekent dit voor u en hoe kunt daar mee omgaan?

De belangrijkste wijzigingen in de Drank- en Horecawet sinds 1 januari 2014 zijn:

  • Aan jongeren onder de 18 jaar mag geen alcohol worden verkocht. De leeftijdsgrens voor sterke drank en zwakalcohoudende drank is nu dus gelijk
  • Jongeren onder de 18 jaar zijn strafbaar als ze alcohol bij zich hebben. Zowel op straat als op andere plekken toegankelijk voor het publiek. Bijvoorbeeld in een kroeg, winkelcentrum, stationshal of park.
  • Gemeenten moeten een preventie- en handhavingsplan alcohol hebben.

Waarom is de leeftijdsgrens verhoogd?

Voor jongeren is (te veel) alcohol extra schadelijk. Alcohol drinken is schadelijk voor de ontwikkeling van de hersenen en andere organen die in de groei zijn. Uit een onderzoek blijkt een duidelijk verband tussen schoolverzuim en veel alcoholgebruik. Alcohol drinken op jonge leeftijd kan leiden tot problemen met alcoholgebruik op latere leeftijd (verslaving). Jongeren lopen sneller het risico alcoholvergiftiging te krijgen. Daarom is het voor jongeren onder de 18 jaar beter om helemaal geen alcohol te drinken.  

Moet u altijd de leeftijd controleren?

Als verkoper van alcohol bent u verplicht om te controleren of de koper wel de juiste leeftijd heeft. Dat hoeft alleen niet wanneer de gast 'onmiskenbaar' oud genoeg is. Bij twijfel over de leeftijd moet u dus vragen om een identiteitskaart. Let op zogenaamde 'doorgevers'; u bent als verkoper ook verantwoordelijk wanneer de koper zelf 18 of ouder is maar de alcohol kennelijk is voor iemand waarvan de leeftijd nog niet is vastgesteld. Van die persoon moet u dan dus ook de leeftijd controleren. 

Wie handhaaft de DHW?

Met de invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet op 1 januari 2013 zijn de burgemeesters van de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de handhaving van de leeftijdsgrenzen. Dit betekent onder andere dat de burgemeester zogenaamde Buitengewone Opsporingsambtenaren (boa’s) moet aanstellen. Gemeenten zijn verplicht om een preventie- en handhavingsplan alcohol te maken. In dat plan moet onder andere staan wat gemeenten gaan doen om alcoholgebruik door jongeren onder de 18 te voorkomen, maar bijvoorbeeld ook het handhavingsbeleid en welke handhavingsacties worden ondernomen. 

Wat is een boa?

Een boa is een buitengewone opsporingsambtenaar. Boa’s helpen mee met toezicht houden op de lokale orde en veiligheid. Zij controleren of mensen zich aan de regels houden en geen overtredingen begaan. Boa’s mogen verdachten aanhouden en boetes uitschrijven. Niet iedere boa kan voor elke toezichttaak worden ingezet. Boa’s die controleren op de DHW moeten daarvoor een speciale cursus met succes hebben afgerond.  

Mogen horecamedewerkers onder de 18 wel drank verkopen?

Horecamedewerkers van 16 en 17 (bijvoorbeeld leerlingen) mogen wel alcohol verkopen, maar het zelf niet nuttigen. Jongeren onder de 18 die alcohol in hun bezit hebben zijn immers strafbaar. 

Hoe hoog zijn de boetes?

Horecabedrijven die alcohol verstrekken aan jongeren zonder dat ze hebben gecheckt of de koper de juiste leeftijd heeft, kunnen een boete krijgen. Deze boete bedraagt de eerste keer € 1360 voor een ondernemer met een bedrijf met minder dan 50 werknemers. Bij herhaling binnen twaalf maanden worden de boetes hoger. De burgemeester heeft ook andere sanctiemiddelen.

Het niet naleven van de regels kan een reden zijn om een vergunning te schorsen (minimaal 1 en maximaal 12 weken) of om een vergunning in te trekken. Wordt iemand jonger dan 18 op een voor publiek toegankelijke plaats (zoals de kroeg of op straat) betrapt op het bezit van alcohol, dan kan hij /zij een boete krijgen. Deze boete bedraagt € 45 voor iemand tussen de 12 en 16 jaar en € 90 voor een 16- of 17 jarige. 

Zijn leeftijdstickers verplicht?

Leden van KHN ontvingen eind 2013 stickers met daarop een tekst ‘< 18 jaar verkopen wij geen alcohol’ en ‘< 25 jaar laat je legitimatie zien’. Volgens de Drank- en Horecawet (artikel 20, lid 5) bent u als ondernemer verplicht om bij de ingang de leeftijdsgrens voor alcohol duidelijk zichtbaar en goed leesbaar aan te duiden. Door het plakken van de sticker voldoet u aan de wet. KHN-leden kunnen extra stickers bestellen via dit bestelformulier.

Praktische hulpmiddelen

Naast leeftijdstickers biedt KHN ook andere hulpmiddelen die kunnen helpen om de leeftijdgrens binnen uw bedrijf na te leven. Denk aan huisregelbordjes maar ook aan materialen (posters, tabletents en stickers) van de campagne ’18 jaar bewijs t maar’. Een campagne die KHN samen met Nederlandse Brouwers heeft ontwikkeld en die er op gericht is dat jongeren sneller hun ID laten zien als ze alcohol bestellen. Alle materialen zijn te bestellen via dit formulier.

Waar kunt u terecht voor advies?

De experts van Info & Advies en de regiomanagers geven antwoord op al uw vragen, ook over de verhoogde leeftijdsgrens voor alcohol. U kunt hen bereiken op 0348 48 94 11 en via khnadvies@khn.nl.

Goede voorbeelden

Voorbeelden hoe u de leeftijdgrens beter kunt naleven zijn te vinden op alliantieleeftijdgrens.nl. Een website die door KHN samen met andere vertegenwoordigers van alcoholverkopers wordt gevuld en ondersteund.  

Waar kunt u ervaringen delen?

U kunt uw suggesties, ideeën, mening en ervaringen delen via de Facebookpagina van KHN (www.facebook.com/KoninklijkeHorecaNederland) of Twitteren met #alcoholenjongeren. U kunt ook altijd terecht bij uw lokale KHN bestuur, uw regioadviseur of Info & Advies. 

Wat zijn de alternatieven voor alcohol?

  • Happy Drinks: topkok Pierre Wind en het Trimbos-instituut hebben Happy Drinks ontwikkeld. Zie: www.happydrinks.nl. Wind: “Het wordt tijd voor alcoholvrije dranken, die worden gekozen omdat ze Cool & Kikkûh zijn.” Het leuke van het initiatief is dat elke ondernemer zich kan onderscheiden met zijn eigen Happy Drinks.
  • Alcoholvrij bier en wijn: zorg voor een ruim assortiment alcoholvrije bieren. Er zijn diverse brouwerijen met hippe alcoholvrije bieren, waardoor het product bier toegankelijk blijft voor de jeugd. Hetzelfde geldt voor alcoholvrije wijnen.
  • Frisdranken zijn nog steeds een prima alternatief voor alcohol. De marge is bovendien vaak hoger dan die van bier.
Terug
Meest gestelde vragen