Meldplicht datalek (Wet bescherming persoonsgegevens)

Is er sprake van diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens? Vanaf 1 januari bent u verplicht om een ernstig lek direct te melden bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Dit geldt voor alle bedrijven en overheden die persoonsgegevens verwerken op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens.

U kunt een boete krijgen als het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) constateert dat bijvoorbeeld persoonsgegevens niet op een behoorlijke en zorgvuldige manier zijn verwerkt. Maar ook als de beveiliging niet deugt of het beheer van persoonsgegevens slecht is georganiseerd.

Meer informatie
Ministerie van Veiligheid en Justitie - Meldplicht datalekken

Terug
Download de gratis KHN App

https://twitter.com/khn 787936653616742400