Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

De dienst Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit houdt ondermeer toezicht op de veiligheid van eet- en drinkwaren, roken op de werkplek, roken in de horeca en in openbare gebouwen.

De organisatie heeft als kerntaak het toezicht houden bij bedrijven en instellingen op de naleving van wetten en voorschriften. Hiervoor heeft de organisatie inspecteurs en toezichthouders in dienst die op verschillende terreinen op de naleving toezien en zo nodig sancties opleggen. Wat betreft horeca houdt de NVWA toezicht op de Warenwet en de Tabakswet.

De NVWA functioneert onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken (EZ).

 

 

 

Terug
Download de gratis KHN App

https://twitter.com/khn 787936653616742400