Ondernemingsraad

Een ondernemingsraad (OR) wordt gevormd door een groep werknemers die namens het personeel op komt voor hun belangen binnen een bedrijf. De OR overlegt over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen.

 

De regels over deze vorm van medezeggenschap zijn vastgelegd in de Wet op ondernemingsraden (WOR).
 
Elke ondernemer met ten minste 50 werknemers moet een OR hebben. De werkgever moet ervoor zorgen dat er een OR komt. Bedrijven met minder werknemers moeten kort gezegd de medezeggenschap regelen middels een personeelsvertegenwoordiging of personeelsvergadering.
 
De OR heeft een aantal rechten, zoals:
•een adviesrecht bij grote besluiten en maatregelen; 
•een instemmingsrecht bij bepaalde veranderingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden. 
 
De OR vergadert ten minste 2 keer per jaar met de werkgever. 
 
De werkgever moet ervoor zorgen dat de OR-leden over voldoende tijd en faciliteiten beschikken om hun werk voor de OR te kunnen verrichten.

Terug
Enquete
Doe de Personeelsscan
KHN Energiewet App banner

https://twitter.com/khn 787936653616742400