Download de gratis KHN App

Belastingen en premies 2017

De belastingplannen en premies voor 2017 zijn in september op Prinsjesdag gepresenteerd. KHN zet de belangrijkste horeca-uitkomsten voor u op een rij en adviseert u over de jaarlijkse prestatieverhoging. Wilt u precies weten hoe het staat met de werkgeverslasten horeca 2017? Dan kunt u het complete overzicht downloaden.

Belangrijkste uitkomsten
In het algemeen dalen de werkgeverslasten voor de horeca met 0,6%-punt. De premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF)-ww en de basispremie van het Arbeidsongeschiktheidsfonds (AOF) zijn fors hoger. Tegelijkertijd is er een flink lagere sectorpremie ww en ook de zorgpremie is wat lager.

Loontabel bij KHN-model Arbeidsvoorwaardenreglement
De loontabel bij het KHN-model Arbeidsvoorwaardenreglement wordt per 1 januari 2017 met het inflatiecijfer van oktober 2016 aangepast. Het CBS publiceert dit cijfer begin november 2016.

KHN-advies prestatieverhoging
KHN adviseert u met de verwachte inflatie en hogere contractlonen rekening te houden bij de jaarlijkse vaststelling van de prestatieverhoging. Ook horecamedewerkers willen in hun beloning ‘bijblijven’. KHN adviseert een gemiddelde prestatieverhoging van 2%. Op basis van de beoordelingen bij normaal presteren 2%, bij beter presteren een plus en bij slechter presteren een lager percentage. Vanzelfsprekend kunt u een eigen regeling afspreken, mits u die voor iedereen gelijk toepast.

Overzicht werkgeverslasten horeca 2017
U kunt ook het complete overzicht met Werkgeverslasten horeca 2017 downloaden. Dit overzicht is actueel maar de belastingen en premies die er in vermeld staan zijn voorlopig! Pas na het politieke debat in december 2016 zijn de definitieve percentages bekend. Het overzicht wordt regelmatig geüpdatet. Wij brengen u via de Weekupdate op de hoogte van de definitieve percentages.

Lees ook

Terug

https://twitter.com/khn 787936653616742400