Belastingen en premies 2017

De belastingplannen en premies voor 2017 zijn in september op Prinsjesdag gepresenteerd. KHN zet de belangrijkste horeca-uitkomsten voor u op een rij en adviseert u over de jaarlijkse prestatieverhoging. Wilt u precies weten hoe het staat met de werkgeverslasten horeca 2017? Dan kunt u het complete overzicht downloaden.

Belangrijkste uitkomsten
In het algemeen dalen de werkgeverslasten voor de horeca met 0,6%-punt. De premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF)-ww en de basispremie van het Arbeidsongeschiktheidsfonds (AOF) zijn fors hoger. Tegelijkertijd is er een flink lagere sectorpremie ww en ook de zorgpremie is wat lager.

Loontabel bij KHN-model Arbeidsvoorwaardenreglement
De loontabel bij het KHN-model Arbeidsvoorwaardenreglement is met het inflatiecijfer van oktober 2016 aangepast.

KHN-advies prestatieverhoging
KHN adviseert u met de verwachte inflatie en hogere contractlonen rekening te houden bij de jaarlijkse vaststelling van de prestatieverhoging. Ook horecamedewerkers willen in hun beloning ‘bijblijven’. KHN adviseert een gemiddelde prestatieverhoging van 2 procent. Op basis van de beoordelingen bij normaal presteren 2 procent, bij beter presteren een plus en bij slechter presteren een lager percentage. Vanzelfsprekend kunt u een eigen regeling afspreken, mits u die voor iedereen gelijk toepast.

Overzicht werkgeverslasten horeca 2017
U kunt ook het complete overzicht met Werkgeverslasten horeca 2017 downloaden. Dit overzicht is actueel maar de belastingen en premies die er in vermeld staan zijn voorlopig! Het overzicht wordt regelmatig geüpdatet.

Terug
Download de gratis KHN App

https://twitter.com/khn 787936653616742400