Subsidies en fiscale regelingen

Er zijn in Nederland honderden subsidies voor bedrijven. Het kabinet stimuleert ondernemerschap door te investeren in personeel, innovatie en duurzame energie. Ten dele om het bedrijfsleven in deze tijden te steunen, ten dele ook om bedrijven voor te bereiden op de toekomst. Wellicht bestaan er subsidieregelingen die jou financieel net wat extra ademruimte kunnen bieden. Hieronder lees je welke subsidies je wellicht kunt aanspreken en waar je meer informatie kunt vinden.

Subsidieregeling praktijkleren
Vanuit de nieuwe subsidieregeling praktijkleren is voor werkgevers een subsidie van maximaal € 2.700 per gerealiseerde leerwerkplek beschikbaar. In tegenstelling tot de oude  fiscale regeling afdrachtvermindering onderwijs wordt de subsidie achteraf, aan het eind van het studiejaar uitgekeerd. Als het totaal aangevraagde bedrag het beschikbare overheidsbudget overschrijdt wordt het bedrag per leerplek lager.

Er is dus geen garantie dat je het volledige bedrag van € 2.700 ontvangt, ook als je aan alle voorwaarden hebt voldaan. De regeling is bestemd voor bedrijven met een VMBO-leerling in een leer-werktraject of een MBO-leerling in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL)

Stimulering ondernemerschap
Ondernemerschap wordt gestimuleerd door de Borgstellingregeling voor MKB bedrijven en door investeerders fiscaal te belonen. Dit laatste is een regeling voor durfkapitaal, gebaseerd op de vroegere 'Tante Agaath-regeling'. Ook voor investeringen in energiebesparing en duurzame energie bestaat een investeringsaftrek.

Regeling voor werktijdverkorting
Voor personeel zijn er zowel subsidies als fiscale regelingen mogelijk. Als u door bijzondere omstandigheden minimaal 20% minder werk hebt voor uw personeel, kun je een vergunning aanvragen voor werktijdverkorting. Met deze vergunning kun je een tijdelijke werkloosheidsuitkering voor uw werknemer(s) aanvragen. Het personeel blijft dan in dienst. Een vergunning voor werktijdverkorting wordt in principe verleend voor hoogstens 6 weken. Als er uitzicht is op herstel van de normale bedrijfsomstandigheden, kan de vergunning maximaal 4 maal worden verlengd. De vermindering van de hoeveelheid werk is het gevolg van bijzondere omstandigheden zoals brand of overstroming. Bijzondere economische omstandigheden tellen niet mee. Als je een zelfstandig ondernemer bent kunt je mogelijk bijstanduitkering voor zelfstandigen  aanvragen bij de sociale dienst van de gemeente.

Meer informatie
Via de website van Ondernemersplein kunt u eenvoudig zoeken naar meer interessante subsidies en regelingen die van toepassing zijn. Daar vindt je, naast bovenstaande regelingen,  bijvoorbeeld subsidies vanuit provincies ter stimulering van toerisme, recreatie en imago van horeca en vele subsidieregelingen voor innovatieve projecten.

Terug
Enquete
Doe de Personeelsscan
KHN Energiewet App banner

https://twitter.com/khn 787936653616742400