Werkkostenregeling vanaf 1 januari 2015

Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling voor de loonheffingen voor iedereen verplicht. Deze nieuwe regeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Er is minder ruimte voor heffingsvrije vergoedingen aan uw werknemers. Wij zetten de belangrijkste veranderingen voor u op een rij.

Minder ruimte voor feestjes en vergoedingen voor personeel
Het percentage van de ‘vrije ruimte’ (het deel van de loonsom dat een werkgever belastingvrij mag besteden aan bedrijfsuitjes buitenshuis en andere vergoedingen en verstrekkingen zoals bedrijfsfitness, kerstpakketten enzovoorts) wordt verlaagd van 1,5% naar 1,2% van uw totale fiscale loonsom. Voor concerns geldt dat zij de vrije ruimte en de vergoedingen en verstrekkingen op concernniveau mogen berekenen. Vergoedingen zoals reiskostenvergoeding en vergoedingen voor maaltijden (als de werknemer door werk niet ’s avonds thuis kan eten) en opleidingen blijven een gerichte vrijstelling.

Personeelskorting op eigen producten wordt gerichte vrijstelling
Korting op producten uit eigen bedrijf, bijvoorbeeld als uw medewerker buiten werktijd in uw bedrijf eet of overnacht, zijn - onder voorwaarden - vrijgesteld. Het moet in dat geval gaan om niet branchevreemde producten, de korting of vergoeding mag (per product) maximaal 20% van de verkoopwaarde van dat product zijn en de kortingen of vergoedingen mogen samen in 2015 niet meer dan 500 euro bedragen. Zo’n gerichte vrijstelling geldt ook voor bijvoorbeeld computers en mobiele telefoons die uw medewerkers gebruiken. Voorwaarde is dat deze medewerkers deze middelen echt nodig hebben om hun werk te kunnen doen.

Een keer per jaar toetsen
Met de nieuwe regeling mag u een keer per jaar toetsen of de vergoedingen en verstrekkingen binnen de vrije ruimte blijven. Dit hoeft dus niet per aangiftetijdvak (meestal een maand). In de praktijk betekent dit dus dat u zo de vrije ruimte optimaal kunt benutten.

KHN-inzet: gelijke behandeling voor uitjes binnen en buiten bedrijf
De nieuwe werkkostenregeling maakt onderscheid tussen twee zaken: aan de ene kant vrije ruimte voor heffingsvrije vergoedingen en verstrekkingen, die bij het werk horen (bijvoorbeeld een jubileumviering); aan de andere kant gerichte vrijstellingen die níet bij de vrije ruimte worden geteld (bijvoorbeeld een kilometervergoeding van 0,19 eurocent). Bedrijfsfeesten die buiten het bedrijf in een horecabedrijf worden gehouden zijn niet gericht vrijgesteld, maar mogen wel in de vrije ruimte worden geteld. Als de vrije ruimte ‘vol’ is en wordt overschreden, dan wordt de overschrijding belast met een eindheffing van 80%. Als een bedrijf zoiets in eigen huis organiseert met de eigen contractcateraar dan mag dat als gerichte vrijstelling zonder eindheffing. KHN vindt dit oneerlijk en daarom hebben wij met partners gepleit voor meer vrijstellingen van eindheffing en meer vrije ruimte.

Samen met VNO-NCW zorgde KHN er al voor dat zogenaamde ‘concernregelingen’ mogelijk worden. Met deze regelingen kan de fiscale ruimte binnen het concern worden gespreid en vergroot. Ook werd bereikt dat de oude regeling voor personeelskortingen (onbelast) in de nieuwe werkkostenregeling als een gerichte vrijstelling terugkomen.

Terug
Werkostenregeling
Vraag & antwoord