KHN: Wwz leidt tot onzekerheid

Met de Wet Werk en Zekerheid (Wwz) streeft minister Ascher naar meer zekerheid en dus vooral vaste contracten voor medewerkers. Een mooi streven, maar werkt het ook? Bekijk de KHN-video.

In de horeca, waar alle bedrijven personeel moet afstemmen op pieken en dalen en een groot deel van de bedrijven met seizoenen te maken heeft, is het effect van deze wet averechts: vaste contracten voor medewerkers zijn vaak te risicovol voor ondernemers. Zij vallen terug op uitzend- en payrollbureaus of nemen bij pieken, dalen en seizoenen hun toevlucht tot contracten van minder dan zes maanden.

 

Inzet KHN
KHN wil dat de werkgever zelf met zijn medewerkers afspraken kan maken over werktijden en contractvoorwaarden. Immers, geen horecabedrijf en geen functie is precies hetzelfde. Wat er precies nodig is, dat weten de werkgever en zijn medewerkers ter plekke het beste. Ook een cao biedt hier geen pasklare oplossing omdat ook hier geldt dat elk horecabedrijf anders is en afspraken het beste onderling kunnen worden gemaakt, zodat de specifieke situatie het best wordt bediend.

Terug
Enquete

https://twitter.com/khn 787936653616742400