10

Alcoholbeleid

De situatie

Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol 18 jaar. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor preventie en handhaving. Vrijwel iedere gemeente heeft inmiddels een preventie- en handhavingsplan ‘jeugd en alcohol’, maar de kwaliteit hiervan én van de handhaving laten nog vaak te wensen over. Daarnaast hebben para commerciële instellingen, zoals sportverenigingen en buurthuizen, met de invoering van de para commerciële verordeningen in veel gemeenten meer ruimte gekregen om alcohol te verkopen (door ruimere schenktijden) en om ‘feesten en bijeenkomsten van persoonlijke aard’ te organiseren.

Verstrekkers van alcohol zijn verplicht om aan de hand van een ID te checken of de koper oud genoeg is, tenzij iemand overduidelijk ouder is dan 18. De naleving van de identificatieplicht door alle verstrekkers is onvoldoende De horeca en vooral cafetaria’s doen het daarbij slechter dan gemiddeld. In 2017 was de goede naleving wel beter dan in 2016, maar nog steeds onvoldoende. KHN en Nederlandse Brouwers zijn in 2016 de campagne ’18 jaar? Bewijs ’t maar!’ gestart. Een campagne die er specifiek op is gericht dat jeugdige gasten eerder hun ID tonen als ze alcohol bestellen en dat horecamedewerkers er om vragen als er niet ongevraagd een ID wordt getoond. Vanuit de overheid loopt de algemene campagne 'NIX18' die KHN ondersteunt.

Standpunt KHN Alcoholbeleid

Volgens KHN kan alcoholbeleid alleen succesvol zijn als alle betrokken partijen samenwerken en iedere partij zijn verantwoordelijkheid neemt. Daarbij zijn voldoende en goede handhaving een cruciaal onderdeel. KHN vindt dat de lokale overheid (gemeenteraad en burgemeester) de regie moet nemen om dit tot stand te brengen. De gemeente moet goed en voldoende handhaven bij alle alcoholverstrekkers, bij jongeren én op illegale situaties.

Daarnaast is er een cultuuromslag nodig: we moeten het als maatschappij niet normaal vinden wanneer jongeren onder de 18 roken en/of drinken. Eenheid van uitleg en toepassing van de regels is daarbij cruciaal.

Horecaondernemers moeten zich blijven inspannen om de naleving van de leeftijdgrens te verbeteren. KHN heeft daar ook een rol in: door leden te informeren, best practices te delen en mee te doen aan nationale en regionale campagnes gericht op betere naleving van de leeftijdgrens.

 

 

Terug
Meer standpunten

https://twitter.com/khn 787936653616742400