85

Gehoorschade

De situatie

Door intensieve muziek kan gehoorschade optreden, zowel bij medewerkers als bij gasten. Er vindt in dit kader discussie plaats over geluidsnormen, onder meer in het Convenant Preventie Gehoorschade. KHN is geen partij in dit convenant vanwege de diversiteit van haar ruim 20.000 leden en bijbehorende uitvoeringsverantwoordelijkheden. Wel overlegt KHN met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om op communicatiegebied samen te werken aan bewustwording bij ondernemers, medewerkers en gasten.

In 2016 werd door KHN een ‘pledge’ ondertekend samen met andere betrokken partijen en het ministerie van VWS. Daarin belooft KHN zich in te spannen om horecaondernemers, hun medewerkers en gasten bewust te maken van de gevaren van te harde muziek. Hiervoor worden verschillende communicatiemiddelen ingezet en gekeken naar een aanbod waarmee horecaondernemers gehoorbescherming kunnen aanbieden aan hun gasten.

Standpunt KHN Gehoorschade

Bezoekers moeten - ook door horecaondernemers - worden gewezen op de risico’s van gehoorschade. Ook moeten ondernemers, in het kader van verantwoord ondernemen, zich inspannen om gehoorschade onder bezoekers en medewerkers te beperken.

Terug
Meer standpunten

https://twitter.com/khn 787936653616742400