90

Gezond aanbod

De situatie

Steeds meer mensen hebben overgewicht of obesitas. Tegelijkertijd worden mensen steeds ouder, leven zij actiever en zijn steeds meer mensen bezig met gezond eten.

De overheid vindt dat het productaanbod in Nederland gezonder moet en ziet hierin ook een rol weggelegd voor de horeca: de horeca moet de consument faciliteren in het maken van een gezonde keuze. Met gezond wordt bedoeld: minder zout, suiker en vet en meer vezels en meer groente.

KHN werkt binnen het Akkoord Verbetering Productsamenstelling aan de verbetering van de samenstelling van voedsel op het gebied van zout, suiker, vet en vezels. De roep om wetgeving (met name vanuit NGO’s) wordt steeds luider; de gangbare opvatting is dat de huidige (vrijwillige) inspanningen van het bedrijfsleven te weinig effect hebben.

Standpunt KHN Gezond aanbod

De consument is zelf primair verantwoordelijk voor een verantwoorde leefstijl: met mate en gevarieerd eten en drinken en voldoende bewegen. De horeca moet ook vanuit haar maatschappelijke rol hier een bijdrage aan leveren, bijvoorbeeld door het bieden van een gezond aanbod.

KHN vindt dat er geen (verdere) wetgeving moet komen ten aanzien van de samenstelling van voeding; in elk geval geen normen voor gebruik van zout, vet en suiker in de horeca. Vooral in het micro- en kleinbedrijf is uitvoering van wettelijke regels onuitvoerbaar. Ook het verplicht informeren van consumenten over voedingswaarde is onuitvoerbaar op de horecawerkvloer.

KHN vindt het belangrijk dat het bedrijfsleven de ruimte heeft om vrijwillige inspanningen te leveren, zodat er rekening kan worden gehouden met de bedrijfskeuzes en mogelijkheden binnen het bedrijf.

Het is goed dat er in de horecaopleidingen en -onderwijs steeds meer aandacht is voor gezonde voeding en hoe je daar als horecaondernemer op in kunt spelen.

Terug
Meer standpunten

https://twitter.com/khn 787936653616742400