Paracommercie

De situatie

Paracommercie is de verzamelterm voor horeca-activiteiten die plaatsvinden in niet-commerciële instellingen. Denk aan de horeca in kantines van sportverenigingen, buurthuizen, cultuurcentra of schouwburgen.

Horeca in deze instellingen is nadrukkelijk een nevenactiviteit en de activiteiten van deze instellingen worden door de overheid gesubsidieerd.  Het is uiteraard niet de bedoeling dat deze subsidies gebruikt worden om commerciële horeca activiteiten te ontplooien. Oneerlijke concurrentie ten opzichte van de reguliere horeca moet worden voorkomen. Daarom is er in de Drank- en Horecawet opgenomen dat de horeca activiteiten van een paracommerciële instelling via een gemeentelijke verordening beperkt dienen te worden. Denk aan beperkingen van de schenktijden of het verbieden van bruiloften en feesten die niets met de stichting of vereniging te maken hebben.

Standpunt KHN Paracommercie

KHN snapt dat culturele instellingen en sportclubs een drankje willen kunnen serveren. Het gaat echter mis als dit soort organisaties de horecafaciliteiten in de praktijk als volwaardige restaurants of cafés laten functioneren. Er ontstaat dan namelijk een ongelijk speelveld met reguliere ondernemers die geen subsidie of andere (belasting)voordelen krijgen. KHN wil daarom dat alle gemeenten de horeca activiteiten van deze instellingen duidelijk inkadert. Ook moet via landelijke wetgeving voorkomen worden dat gesubsidieerde instellingen de paracommerciële verordening ontduiken door het instellen van een aparte horeca BV.

Terug
Meer standpunten

https://twitter.com/khn 787936653616742400