Platformeconomie

De situatie
De snelle opkomst van online platforms, met name zoek-, boek- en bezorgsites, veroorzaken een verschuiving in de relatie tussen de horecaondernemer en zijn gast. Waar platforms als Booking.com, Iens en Thuisbezorgd.nl het totale aanbod met meer transparantie in de markt brengen - en daarbij de steeds kritischer gasten op hun wenken bedienen - claimen zij ook een steeds dominantere rol in het spel van vraag en aanbod. Doordat platforms niet hoeven te investeren in stenen en infrastructuur is het voor de platforms relatief makkelijk om enorm snel uit te breiden en een wereldwijd bereik voor gasten te realiseren.

Standpunt KHN
Het ontstaan en opkomen van nieuwe aanbieders en van bemiddelaars in gastvrijheid is van alle tijden. Zoek-, boek- en bezorgsites kunnen horecaondernemers nieuwe gasten opleveren en bijdragen aan een hogere gasttevredenheid.

We zien echter in toenemende mate dat horecaondernemers te maken hebben met wereldwijd opererende spelers. Door fusies en overnames ontstaat een ‘online platformmarkt’ met slechts een paar spelers (oligopolie). De marktmacht van de online platforms begint ongezonde vormen aan te nemen en de door hen gehanteerde tarieven lopen structureel op. Horeca ondernemers kunnen door deze dominante positie van marktpartijen niet vrijelijk bewegen en hun eigen productaanbod bepalen. Platforms hanteren marktverstorende contractvoorwaarden, zoals pariteitsclausules en zij houden consumentendata onterecht vast.

KHN wil daarom dat de overheid ingrijpt en zorgt voor een betere marktwerking in de platformeconomie. Pariteitsclausules moeten bijvoorbeeld worden verboden en ondernemers moeten weer zelf (gratis) beschikking krijgen over de gast- en betaaldata van de eigen gasten.

Terug
Meer standpunten

https://twitter.com/khn 787936653616742400