170

Roken

De situatie

Sinds 1 januari 2015 geldt een rookverbod in de hele horeca: rokers mogen alleen roken in de daarvoor bestemde rookruimte of op het terras. Op verkoop van tabaksproducten doet de horeca het niet goed. Hoewel de nalevingscijfers in 2016 ten opzichte van 2015 wel zijn verbeterd, scoort de horeca slechter dan gemiddeld. De staatssecretaris van VWS heeft een wetsvoorstel voor internetconsultatie voorgelegd waarin onder andere de verkoop van tabaksproducten via automaten wordt verboden. Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen, wat waarschijnlijk is, is het verbod per 1 januari 2022 een feit. Volgens KHN is het echter de vraag of het zal bijdragen aan het beoogde doel; slechts 5 procent van alle tabaksproducten wordt via een automaat verkocht. En jongeren onder de 18 jaar kopen zelf bijna geen sigaretten, dus ook niet via automaten.

Discussies over roken en waar dat wel of niet mag, soms aangejaagd door de politiek maar soms ook ontstaan vanuit de maatschappij. zullen de komende jaren telkens blijven oplaaien. Onder druk van de publieke opinie hebben attractieparken bijvoorbeeld in 2017 besloten om het roken in wachtrijen voor attracties (in de buitenlucht) te verbieden.

Clean Air Nederland (CAN) spande in 2017 een rechtszaak aan tegen de Staat en in februari 2018 oordeelde het Gerechtshof in Den Haag dat rookruimten in strijd zouden zijn met een WHO-verdrag dat Nederland heeft ondertekend. Het kabinet gaan tegen die uitspraak in cassatie, maar tegelijkertijd is bekend gemaakt dat rookruimten op termijn (denkbaar is twee jaar) worden verboden. Een enquête onder de leden van KHN heeft duidelijk gemaakt dat zo’n besluit een enorme financiële impact heeft op de sector.

Standpunt KHN Roken

KHN vindt dat iedereen, ook rokers, welkom is in de horeca en dat de wet ondernemers ruimte moet geven om rokers te kunnen faciliteren (in een rookruimte of op een terras). Het rookbeleid en de regels met betrekking tot roken moeten helder, eenduidig en consistent zijn.

In het bijzonder met betrekking tot het kabinetsbesluit om rookruimten op termijn te gaan verbieden vindt KHN:

  • Er moet een fatsoenlijke periode komen om gedane investeringen in rookruimten te kunnen terug verdienen. Daarvoor is twee jaar veel te kort. Een termijn van minimaal 6-10 jaar is noodzakelijk. Blijft de overgangstermijn twee jaar, dan moeten ondernemers financieel gecompenseerd worden.
  • Een verbod op rookruimten gaat leiden tot meer rokers op straat en dientengevolge tot meer geluidsoverlast en impact op de openbare orde en veiligheid. Overheden zullen daar coulant mee om moeten gaan en creatief mee moeten denken en handelen zodat horecaondernemers niet dubbel de dupe worden. Er moeten afspraken worden gemaakt met de VNG en het NGB, het ministerie van VWS heeft hierin een leidende rol.
  • Een verbod op rookruimten moet overal op hetzelfde moment gaan gelden. Dus op het zelfde moment gaan gelden voor zowel horeca als kantoren, overheidsgebouwen of andere voor publiek toegankelijke gebouwen.
Terug
Meer standpunten

https://twitter.com/khn 787936653616742400