Download de gratis KHN App

KHN Veiligheidskaart Fraude

Fraude is een vorm van bedrog. Zaken worden anders voorgesteld dan ze zijn, door op papier of digitaal een onjuiste weergave te geven van de werkelijkheid. KHN heeft een veiligheidskaart ontwikkeld voor ondernemers met handvatten als het gaat om interne fraude. 

Terug

https://twitter.com/khn 787936653616742400