Ondernemen

Grenzen tussen traditionele bedrijfssoorten vervagen. Er is concurrentie tussen bedrijven en bedrijfssoorten om de gunst van de (zakelijke) gast op aanbod. Dat biedt kansen voor horecaondernemers. Die kunnen horecadiensten gerichter of gecombineerd met andere activiteiten aanbieden. De vraag van de gast is daarbij leidend.

Om echt te kunnen blijven concurreren heeft de horeca ruimte nodig om te ondernemen. Alleen met voldoende ruimte kan de sector innoveren. Proactief samenwerken in ketens kan daarbij helpen. Maar het gaat ook om het slechten van onnodige of onuitvoerbare regels, wegnemen van stapeling van vergunningen, belastingen en last but not least om gelijk speelveld voor gelijksoortige activiteiten.

KHN zet in op:

  • Ontwikkelruimte voor ondernemers in gastvrijheid;
  • Gelijke spelregels voor dezelfde activiteiten over branchegrenzen heen;
  • Minder lastendruk (btw, accijnzen, lokale lasten) en minder lasten op arbeid;
Terug