Jouw privacy

Bij KHN werken we iedere dag hard om je zorgeloos te laten ondernemen. Zo hebben we verschillende producten en diensten die hierbij helpen, bieden we informatie, beantwoorden we je vragen en helpen we je wanneer jij dit het hardst nodig hebt. Om deze diensten goed aan te kunnen bieden, hebben we in veel gevallen je persoonsgegevens nodig. Dit wordt ook wel ‘het verwerken van persoonsgegevens’ genoemd. Daar gaan we natuurlijk heel zorgvuldig mee om. Het gaat immers om jouw privacy. We begrijpen dat je wil weten wat wij wel en niet met jouw persoonsgegevens doen. Deze informatie kun je allemaal terugvinden in ons privacy- en cookiebeleid op deze pagina.

Bij KHN werken we iedere dag hard om je zorgeloos te laten ondernemen. Zo hebben we verschillende producten en diensten die hierbij helpen, bieden we informatie, beantwoorden we je vragen en helpen we je wanneer jij dit het hardst nodig hebt. Om deze diensten goed aan te kunnen bieden, hebben we in veel gevallen je persoonsgegevens nodig. Dit wordt ook wel ‘het verwerken van persoonsgegevens’ genoemd. Daar gaan we natuurlijk heel zorgvuldig mee om. Het gaat immers om jouw privacy. We begrijpen dat je wil weten wat wij wel en niet met jouw persoonsgegevens doen. Deze informatie kun je allemaal terugvinden in ons privacy- en cookiebeleid op deze pagina.

KHN Privacyverklaring

Hier vind je de privacyverklaring van Koninklijke Horeca Nederland (Het Koninklijk verbond van ondernemers in het horeca- en het aanverwante bedrijf ‘Horeca Nederland’), van haar verenigingsonderdelen, dochtermaatschappijen en aan haar gelieerde ondernemingen.

Koninklijke Horeca Nederland

Dit is de privacyverklaring van Koninklijke Horeca Nederland (hierna: “KHN”). KHN is dé brancheorganisatie voor de horeca in Nederland en zet zich dagelijks vol passie in voor al haar leden. Dit doen wij met Belangenbehartiging, Ledenservice, Inspiratie en Advies. Er zijn situaties waarin je gegevens door KHN verzameld worden. Het is daarom goed dat je weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als je je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door KHN, neem dan gerust contact met ons op via privacy@khn.nl.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door KHN. Deze worden hieronder toegelicht.

Uitvoering van het lidmaatschapscontract

Als lid van KHN worden je persoonsgegevens (NAW, zakelijke NAW, e-mailadressen, geslacht en geboortedatum) opgenomen in onze ledenadministratie. Wij registreren alle communicatie met betrekking tot het aangaan van het lidmaatschap, de facturatie van de verschuldigde contributie en eventueel aanvullende diensten/opdrachten, telefonische of persoonlijke contactmomenten met onze medewerkers en uitnodigingen voor (leden-)bijeenkomsten, evenementen, en andere vormen van nieuwsvoorziening.

KHN is in bepaalde gevallen genoodzaakt aanvullende persoonsgegevens van je te vragen, zoals: je BSN-nummer (gecertificeerde trainingen), dieetwensen (bijeenkomsten incl. lunch), geboortedatum (gecertificeerde trainingen), geboorteplaats (gecertificeerde trainingen).

Uitvoering van opdrachten of contracten

Indien je gebruik maakt van Ledenvoordelen via KHN of gebruik maakt van aanvullende producten en diensten van KHN, welke niet vallen binnen het lidmaatschap, dan verwerken wij de daarvoor benodigde persoonsgegevens. Wij registreren alle communicatie met betrekking tot het verstrekken van een opdracht, afname van een ledenvoordeel, product of dienst van KHN, de facturatie van de verschuldigde bedragen, telefonische of persoonlijke contactmomenten met onze medewerkers en uitnodigingen voor (leden)bijeenkomsten, evenementen, en andere vormen van nieuwsvoorziening en marketing.

Het versturen van nieuwsbrieven

KHN stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds gericht op kennisdeling en anderzijds commercieel. Je (voor)naam, bedrijfsnaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde aanmeldingsformulier op de website van KHN. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden. Je geeft dan zelf toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens. Dit kan ook zijn in aansluiting op de uitvoering van een opdracht. Je kunt zich zelf uitschrijven wanneer je maar wil via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@khn.nl.

Contact opnemen

Je gegevens zullen verzameld worden als je contact opneemt met KHN via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en project/productomschrijving.

Prospects, stakeholders, lobbycontacten en/of geïnteresseerden

Indien je prospect, stakeholder, lobbycontact of geïnteresseerde bent, kan KHN je gegevens verzamelen om je informatie te verstrekken of van nieuws te voorzien. Daarvoor gebruiken wij je (voor)naam, eventueel telefoonnummer en e-mailadres. Wij doen dit op basis van jouw (mondelinge) toestemming, afgifte visitekaartje en/of koppeling via LinkedIn bijvoorbeeld.

Online domein KHN/Analytics (khn.nl/mijn.khn.nl)

De website en app van KHN verzamelt jouw gegevens om de KHN-websites te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan je persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Voor deze zogenaamde afgeleide gegevens, hebben wij een cookiebeleid. Daarnaast verwerken wij gegevens die je zelf hebt verstrekt, bij het aanmaken of onderhouden van een digitaal gebruikersprofiel, je social media profiel en onderwerpen-en interessegebieden. Je kunt deze gegevens zelf beheren via je account. Dat geldt ook voor formulieren die je invult en verstuurt aan KHN, waarmee KHN op jouw verzoek contact met je opneemt of je een persoonlijk advies kan geven of voorstel kan doen.
Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming, dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Wij verkopen beschikbare advertentieruimte aan adverteerders. Van deze adverteerders worden gepersonaliseerde advertenties vertoont op onze site(s). Via sociale mediakanalen maken wij gebruik van “aangepaste doelgroepen”. Op deze platforms kunnen gepersonaliseerde advertentie worden getoond. Wij verstrekken hiervoor geen persoonsgegevens aan derden.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

KHN verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Opslagperiode

Je gegevens worden voor langere tijd bewaard door KHN, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling je gegevens langer moeten bewaren. Onze financiële administratie bewaren wij maximaal 7 jaar.

Beveiliging

Je gegevens worden alleen beheerd in systemen en software. De apparaten die je gegevens openen zijn elk zelf vergrendeld met een username, wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot je gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt je bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat je verbinding met de website van KHN privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de URL. Alle personen die namens KHN kennis kunnen nemen van je persoonsgegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Waar nodig worden persoonsgegevens gepseudonimiseerd of zorgen wij voor encryptie. We maken back-ups zodat wij bij technische incidenten voor herstel kunnen zorgen. We evalueren regelmatig onze beveiligingsmaatregelen. En natuurlijk zijn onze medewerkers geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Je rechten

Recht op inzage
Je hebt het recht om te allen tijde je gegevens op te vragen die bij KHN vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar privacy@khn.nl. Je krijgt dan een overzicht van je gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door KHN. Je gegevens kun je laten aanpassen via leden@khn.nl.

Recht op overdracht
Mocht je de gegevens nodig hebben die bij KHN opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient KHN al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij KHN vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van je gegevens.

Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat KHN niet op de juiste manier met je gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil je niet dat KHN je gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van dit recht en de andere, hierboven genoemde rechten kan via privacy@khn.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Ons streven is om binnen een week te reageren op jouw bezwaar.

Onze plichten
KHN verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk het collectieve belangenbehartiging en een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van KHN via e-mail. Je gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan KHN de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die je hebt gedeeld met KHN met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op via privacy@khn.nl.

We willen je ten alle tijden de mogelijkheid bieden om het niveau waarop wij cookies over je verzamelen te kunnen wijzigen. Dit is mogelijk via de instellingen.