Belangenbehartiging voor de horeca


Als brancheorganisatie maken we ons hard voor jouw belangen als horecaondernemer. Door middel van onze lobby proberen we beleidsontwikkelingen voor de horeca positief te beïnvloeden. Hiervoor werken we samen met relevante overheden en organisaties met als inzet: een optimaal ondernemingsklimaat voor de horeca. Onze inspanningen zijn gericht op gemeenten, ‘Den Haag’ en Europa. Zo oefenen we invloed uit op wet- en regelgeving op lokaal en (inter)nationaal niveau. Lokaal rekenen we hiervoor op de inzet van 1200 bestuurders in het land.

Bekijk het laatste lobbynieuws

Op landelijk niveau werken we samen met relevante ministeries en organisaties zoals VNO-NCW, verwante brancheverenigingen en organisaties en leveranciers die actief zijn in recreatie, toerisme en horeca. Ook Tweede Kamerleden vormen een belangrijke gesprekspartner bij de vele horecadossiers. We zijn ervan overtuigd dat we door samenwerking, ook met partners buiten de gastvrijheidssector, meer bereiken op het gebied van belangenbehartiging.

Resultatenspecial 2023

Lees in de resultatenspecial alles over onze lobby van het afgelopen jaar. Wat heeft onze lobby jou als horecaondernemer opgeleverd? Open het magazine hier

Waar wij voor gaan

Standpunten

Recent nieuws