De situatie

KHN is deelnemer aan het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB), dat ontwikkelingen binnen en rond het betalingsverkeer volgt. Op nadrukkelijk verzoek van het MOB is afgesproken dat banken pinbetalingen binnen één werkdag moeten bijschrijven. Banken zorgen voor (contactloze) realtime transacties van rekening naar rekening. Nieuwe Europese regels maken de betaalmarkt toegankelijk voor nieuwe aanbieders

KHN werk samen met partners aan het terugdringen van storingen en het vergroten van maatschappelijke efficiency voor omgaan met giraal en cash geld. Daar kan ook dienstverlening aan worden gekoppeld.

Standpunt KHN

Volgens KHN moet het betalingsverkeer altijd en veilig tegen de kostprijs van de transactie beschikbaar zijn. De kosten van betalingsverkeer moeten (ook) worden neergelegd bij de ‘betaler’. Nu draagt de ondernemer per saldo een onevenredig aandeel van de kosten, ook voor contant geld. Dit geldt zeker nu betalen als onderdeel van andere diensten worden aangeboden als onderdeel van het product of dienst.

KHN ziet een groter aantal spelers op de betaalmarkt zoals Apple Pay, Google Pay en andere initiatieven via banken en card-uitgevers (denk ook aan cadeaukaarten en loyalty-systemen). Maar ook nieuwe diensten die ook het betalen mogen regelen samen met het datagebruik van de betaler. De marktwerking neemt toe en KHN vindt dat dit vraagt om garanties voor horecaondernemingen en consumenten. Het betalen zelf mag niet duurder worden en mag geen omzettarief worden. De ondernemer moet kunnen sturen op gebruik van betaalmiddelen en een verbod op hoge kosten van een bepaald betaalmiddel in rekening brengen wijst KHN af.

Meer informatie