De situatie

KHN is deelnemer aan het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB), dat ontwikkelingen binnen en rond het betalingsverkeer volgt. Op nadrukkelijk verzoek van het MOB is afgesproken dat banken pinbetalingen binnen één werkdag moeten bijschrijven. Banken zorgen voor (contactloze) realtime transacties van rekening naar rekening. Nieuwe Europese regels maken de betaalmarkt toegankelijk voor nieuwe aanbieders.

In Europa zijn er plannen om een verplichting op te leggen dat de gast altijd contant moeten kunnen betalen. Onduidelijk is nog op dit moment of dit geldt in alle situaties en of de acceptatieplicht ook geldt voor biljetten van 200 en 500 euro en de 1 en 2 cent munten. De kosten van contant geld (wisselgeld en afstorten) voor ondernemers nemen steeds meer toe terwijl die kosten niet 1-op-1 bij de klant in rekening kunnen worden gebracht.

De antiwitwas en antiterrorismemaatregelen die aan banken worden opgelegd leiden tot steeds meer bijna onmogelijke controlemaatregelen van banken richting hun zakelijke klanten.

Er ligt een wetsvoorstel klaar om contante betalingen van meer dan € 3000 te verbieden.

Standpunt KHN

Volgens KHN moet het betalingsverkeer altijd en veilig tegen de kostprijs van de transactie beschikbaar zijn. De kosten van betalingsverkeer moeten (ook) worden neergelegd bij de ‘betaler’. Nu draagt de ondernemer per saldo een onevenredig aandeel van de kosten, ook voor contant geld. Dit geldt zeker nu betalen als onderdeel van andere diensten worden aangeboden als onderdeel van het product of de dienst.

KHN ziet een groter aantal spelers op de betaalmarkt zoals Apple Pay, Google Pay en andere initiatieven via banken en card-uitgevers (denk ook aan cadeaukaarten en loyalty-systemen). Maar ook nieuwe diensten die ook het betalen mogen regelen samen met het datagebruik van de betaler. De marktwerking neemt toe en KHN vindt dat dit vraagt om garanties voor horecaondernemingen en consumenten. Het betalen zelf mag niet duurder worden en mag geen omzettarief worden. De ondernemer moet kunnen sturen op gebruik van betaalmiddelen door de kosten daarvan aan de gast in rekening te kunnen brengen.

Bij de verdere ontwikkeling van antiwitwas en antiterrorismemaatregelen moet meer rekening worden gehouden met de proportionaliteit van de maatregel zodat niet bona fide ondernemer onevenredig worden getroffen.

Meer informatie