Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Koninklijke Horeca Nederland gedane aanbiedingen en uitgebrachte offertes en op alle door, met of namens Koninklijke Horeca Nederland gesloten overeenkomsten en uit te voeren werkzaamheden, behoudens uitzonderingen die Koninklijke Horeca Nederland en de opdrachtgever schriftelijk overeenkomen.

Een verwijzing door een opdrachtgever naar zijn Algemene Voorwaarden wordt door Koninklijke Horeca Nederland niet aanvaard. Ook in dat geval zullen de Algemene Leveringsvoorwaarden van Koninklijke Horeca Nederland van toepassing zijn.

Je kunt de Algemene Leveringsvoorwaarden van Koninklijke Horeca Nederland downloaden in PDF.

Algemene voorwaarden webshop

Op bestellingen in de KHN-webshop zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.