Disclaimer

Koninklijke Horeca Nederland streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij op haar website op het internet plaatst, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is.

 

Ondanks de constante zorg en aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan Koninklijke Horeca Nederland niet garanderen dat de informatie te allen tijde noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt is. Er kunnen daarom geen rechten aan worden ontleend. De houders van de site zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden.

Algemene leveringsvoorwaarden

Op alle gedane offertes en aangegane verplichtingen, zowel mondeling als schriftelijk, zijn de algemene voorwaarden van Koninklijke Horeca Nederland van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 3368. Op uw eerste verzoek zenden wij u kosteloos een exemplaar toe.

Een verwijzing door een opdrachtgever naar zijn Algemene Voorwaarden wordt door Koninklijke Horeca Nederland niet aanvaard. Ook in dat geval zullen de Algemene Leveringsvoorwaarden van Koninklijke Horeca Nederland van toepassing zijn.

Copyright

Toestemming | De informatie die op de site van Koninklijke Horeca Nederland staat, mag vrij verspreid worden, mits voor niet-commerciële doelen. Voor vragen over het overnemen van materiaal van de site van Koninklijke Horeca Nederland, dient u echter contact op te nemen met Koninklijke Horeca Nederland.

Beeldrecht | Van alle op de pagina's van de site van Koninklijke Horeca Nederland gepubliceerde foto's zijn de gebruiksrechten geregeld met de fotografen. Zonder toestemming van de desbetreffende fotografen is hergebruik van de afbeeldingen (digitaal of anderszins) niet toegestaan.

Linken | Linken en verwijzen naar de pagina's van de site van Koninklijke Horeca Nederland mag altijd. Koninklijke Horeca Nederland stelt het zeer op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld (via telefoonnummer 0348 - 489 489 of e-mail).

Privacy Statement | De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt Koninklijke Horeca Nederland om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten. Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor alle onderdelen van Koninklijke Horeca Nederland, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Als u geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken aan Koninklijke Horeca Nederland.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat Koninklijke Horeca Nederland zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die Koninklijke Horeca Nederland jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Internetsites van derden | Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy Statement | Koninklijke Horeca Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

© Koninklijke Horeca Nederland 2007