De situatie

In januari 2024 zal de nieuwe Omgevingswet in werking treden. Hierin worden zaken geregeld die nu nog geregeld zijn in de Wet op de Ruimtelijke Ordening, WABO, Wet Milieubeheer en in het Activiteitenbesluit.

Met de nieuwe Omgevingswet verandert het omgevingsrecht. Gemeenten krijgen op sommige gebieden meer ruimte om strengere regelgeving op te leggen via het omgevingsplan. Voor horecaondernemers kan dit negatief uitpakken als het bijvoorbeeld om geluid gaat. Aan de andere kant kunnen lokale regelingen juist positief uitpakken als dit leidt tot minder regeldruk. Een goede relatie tussen ondernemers (verenigingen) en gemeenten speelt hierbij een grote rol.

Standpunt KHN

De Omgevingswet moet niet alleen nieuwe regels brengen die een goede leefomgeving waarborgen, maar moet ook ondernemerschap mogelijk maken. KHN treedt daarom in gesprek met gemeenten om de belangen van horecaondernemers onder de aandacht te brengen.

  • De Omgevingswet moet voordelen brengen voor ondernemers. Bij de Omgevingswet en de andere invulling van de leefomgeving zal er daadwerkelijk meer ruimte moeten komen voor initiatieven op het gebied van ondernemerschap.
  • Er moet sprake zijn van verantwoorde normen voor onder andere geluid, geur en afvalwater. In de meeste gemeenten is de afgelopen jaren hier een goede balans in gevonden. Uitgangspunt voor het omgevingsplan is dat de bestaande situatie wordt gehandhaafd onder de Omgevingswet. Waar mogelijk kan worden bekeken of de normen kunnen worden verruimd.
  • Ondernemers recht hebben op fatsoenlijk overgangsrecht en royale verhaalsmogelijkheden als het gaat om schade en de implementatie van de Omgevingswet.
  • Goede tijdige communicatie en ondersteuning voor horecaondernemers.