De situatie

Steden en dorpen in Nederland staan de komende jaren voor grote uitdagingen:

  • Krimp: doordat steeds meer mensen in steden of stedelijke gebieden gaan wonen, heeft een groot deel van de Nederlandse gemeenten te maken met krimp.
  • Leegstand winkelruimtes: consumenten kopen steeds meer producten online waardoor winkelruimte leeg staat. Door de coronapandemie en lockdowns is dat effect versneld. Er is dan ook een groot overschot aan vierkante meters winkeloppervlakte.

De vraag is hoe we met elkaar onze binnensteden en dorpskernen ‘bruisend’ kunnen houden. Dat is niet alleen belangrijk voor de horeca, maar ook voor retail en andere partijen. KHN werkt samen met andere organisaties en gemeenten om een antwoord te formuleren op deze uitdaging.

Standpunt KHN

KHN vindt dat:

  • De binnenstedenproblematiek een gezamenlijk probleem is van gemeenten, banken, vastgoed, retail, horeca en cultuur, waar een gezamenlijke oplossing voor moet worden gevonden. Belangrijk is dat alle relevante partijen met elkaar het gesprek aan gaan.
  • De binnenstedenproblematiek overstijgt de gemeentegrenzen. Er is (meer) regie vanuit het Rijk nodig.
  • Leegstand in commercieel vastgoed moet worden aangepakt door keuzes te maken. Een goed ruimtelijk ordeningsbeleid beleid is daarbij van belang. Dit is niet het bestrijden van leegstand door, zonder goede gemeentelijke visie, een horecabestemming te geven aan leegstaande panden