Waarom ondernemerschap als speerpunt?

De laatste jaren lijkt het er in toenemende mate op dat in Den Haag ‘ondernemen’ en ‘ondernemerschap’ worden beschouwd hetzij als bijna verdachte activiteiten dan wel als kassa waaruit tekorten in de begroting kunnen worden gedicht. Terwijl ondernemingen, en mkb bedrijven in het bijzonder, een belangrijke bijdrage leveren aan werkgelegenheid en het BBP in het bijzonder.

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat een gemiddeld hotel/restaurant bedrijf met zwembad te maken heeft met maar liefst 92 (lokale en landelijke) regels met een kostenpost van 220K. Regels worden niet gemaakt vanuit de gedachte hoe burgers en ondernemers kunnen worden geholpen maar teveel vanuit de gedachte hoe de overheid werk uit handen kan worden genomen en/of risico’s kunnen worden beperkt. Mede door de toenemende regeldruk en regellast staan marges onder druk en zijn ondernemers meer bezig met het voldoen aan regeltjes dan met het échte ondernemen. Er zijn tal van subsidiemogelijkheden (landelijk, lokaal en regionaal) maar die zijn voor een groot deel onbekend dan wel door de voorwaarden per saldo niet interessant voor (mkb) ondernemers. In toenemende mate horen we dan ook geluiden van ondernemers dat ondernemen niet meer leuk is.

Er is een reset nodig van de kijk op ondernemerschap en het ondernemersklimaat moet stimulerend zijn in plaats van beknellend. KHN zal daarin het voortouw nemen. KHN ziet bovendien een belangrijke rol voor zich weggelegd om, gebaseerd op data en benchmarks, de leden te voorzien van tools om ze te ondersteunen in het ondernemerschap.

Onze standpunten over

KHN-speerpunt: ondernemerschap

Nieuwe wetten en regels 2022
KHN vindt dat de regeldruk voor ondernemers moet worden teruggebracht en dat de overheid meer werk maakt van een regeldrukreductieprogramma.
Lees meer
Terras Markt Eindhoven buitenbar en winkelpubliek fw tynified
KHN vindt onder meer dat binnenstedenproblematiek een gezamenlijk probleem is van gemeenten, banken, vastgoed, retail, horeca en cultuur.
Lees meer
Pinnen credit card pinautomaat koffie
Volgens KHN moet het betalingsverkeer altijd en veilig tegen de kostprijs van de transactie beschikbaar zijn.
Lees meer
Leeg terras balkon restaurant
De Omgevingswet moet niet alleen nieuwe regels brengen die een goede leefomgeving waarborgen, maar moet ook ondernemerschap mogelijk maken.
Lees meer
Gast met blindenstok in cafe met drempel
KHN vindt dat toegankelijkheid en gastvrijheid goed samengaan, mits er per situatie gekeken wordt naar de mogelijkheden.
Lees meer