Waarom gezond en veilig voedsel als speerpunt?

KHN heeft in 2018 haar handtekening gezet onder het Nationaal Preventieakkoord waarin ambities en acties zijn vastgelegd om onder andere overgewicht tegen te gaan en problematisch alcoholgebruik terug te dringen. Los van dit akkoord neemt de vraag vanuit de gast naar gezonde(re) alternatieven toe. De horeca is niet verantwoordelijk voor de levensstijl van haar gasten maar kan wel een bijdrage leveren aan meer keuzemogelijkheden. Genieten en gezond zijn geen tegenpolen maar kunnen hand in hand gaan.

KHN gelooft niet in het afdwingen van een gezondere levensstijl van de Nederlander door als overheid te bepalen op welke plaats welk voedsel verkocht mag worden. De voedselveiligheid van de bereiding van gerechten in de horeca moet te allen tijde boven iedere twijfel verheven zijn.

Onze standpunten over

KHN-speerpunt: gezond en veilig voedsel

Alcoholbeleid_18924164939_370db37f40
KHN heeft samen met 70 partijen het Nationaal Preventieakkoord getekend op de deelakkoorden overmatige alcoholconsumptie en overgewicht.
Lees meer
Welke eisen gelden voor een rookruimte
KHN vindt dat rokers, welkom moeten kunnen zijn in de horeca en dat de wet ruimte moet geven om rokers op het terras te kunnen faciliteren.
Lees meer
Alcohol en jongeren
Volgens KHN kan alcoholbeleid alleen succesvol zijn als alle betrokken partijen samenwerken en iedere partij zijn verantwoordelijkheid neemt.
Lees meer
Platenspeler muziek draaitafel
Ondernemers moeten, in het kader van verantwoord ondernemen, zich inspannen om gehoorschade onder bezoekers en medewerkers te beperken.
Lees meer
Gezond_en_Duurzaam_H0A6751
KHN vindt het belangrijk dat het bedrijfsleven de ruimte heeft om vrijwillige inspanningen te leveren.
Lees meer
Restaurant keuken koks
Aandachtspunt bij voedselveiligheid blijft de openbaarmaking van controlegegevens. KHN streeft naar een professionele branche met veilig voedsel.
Lees meer