De situatie over alcoholbeleid

Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol 18 jaar. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor preventie en handhaving. Vrijwel iedere gemeente heeft inmiddels een preventie- en handhavingsplan ‘jeugd en alcohol’, maar de kwaliteit hiervan én van de handhaving laten nog vaak te wensen over. Daarnaast hebben para-commerciële instellingen, zoals sportverenigingen en buurthuizen, met de invoering van de para-commerciële verordeningen in veel gemeenten meer ruimte gekregen om alcohol te verkopen (door ruimere schenktijden) en om ‘feesten en bijeenkomsten van persoonlijke aard’ te organiseren.

Verstrekkers van alcohol zijn verplicht om aan de hand van een ID te checken of de koper oud genoeg is, tenzij iemand overduidelijk ouder is dan 18. Uit het landelijke nalevingsonderzoek dat in 2018 is uitgevoerd blijkt dat de naleving van de leeftijdgrens in de horeca op 17,5% ligt en bij cafetaria’s op 20,7%. De horeca doet het daarbij slechter dan gemiddeld (38%). De naleving bij slijterijen en supermarkten ligt rond de 70%. In het kader van het Nationaal Preventie-akkoord zet KHN zich, samen met andere partijen, in om te streven naar een naleving van 100% in 2030. Dat doet KHN met name door het verder uitrollen van NIX18-pilots, naar het voorbeeld in gemeente Utrecht, in tien andere gemeenten en het stimuleren van de, samen met VWS ontwikkelde, e-learning Verantwoord Alcohol Schenken. Deze e-learning is speciaal bedoeld voor die medewerkers in de horeca die niet hoeven te beschikken over een Verklaring Sociale Hygiëne.

Standpunt KHN

Volgens KHN kan alcoholbeleid alleen succesvol zijn als alle betrokken partijen samenwerken en iedere partij zijn verantwoordelijkheid neemt. Daarbij is voldoende en goede handhaving een cruciaal onderdeel. KHN vindt dat de lokale overheid (gemeenteraad en burgemeester) de regie moet nemen om dit tot stand te brengen. De gemeente moet goed en voldoende handhaven bij alle alcoholverstrekkers, bij jongeren én op illegale situaties.
• Daarnaast is een cultuuromslag nodig: we moeten het als maatschappij niet normaal vinden wanneer jongeren onder de 18 roken en/of drinken. Eenheid van uitleg en toepassing van de regels zijn daarbij cruciaal.
• Horecaondernemers moeten zich blijven inspannen om de naleving van de leeftijdgrens te verbeteren. KHN heeft daar ook een rol in: door leden te informeren, best practices te delen en mee te doen aan nationale en regionale campagnes gericht op betere naleving van de leeftijdgrens.