De situatie

Door gedurende een langere periode bloot te staan aan harde muziek kan gehoorschade optreden, zowel bij medewerkers als bij gasten. Meer dan 75 procent van de jongeren heeft wel eens last van een piep in het oor. Een probleem dat uiteindelijk kan leiden tot blijvende gehoorschade. En waar steeds meer jongeren mee te maken hebben.

KHN vindt het belangrijk dat er aandacht is voor het stijgende aantal mensen dat een gehoorbeschadiging heeft. Een gehoorbeschadiging is bijna altijd permanent en dus niet of nauwelijks te genezen. De horeca heeft er dan ook belang bij dat gasten op een veilige manier kunnen genieten van de muziek die in horecazaken wordt afgespeeld en dat medewerkers in een geluidsgezonde omgeving kunnen werken.

KHN heeft daarom besloten zich bij het convenant preventie gehoorschade aan te sluiten. Begin december 2023 wordt het vierde convenant door partijen ondertekend. Het convenant richt zich op een een maximale geluidsnorm van 103dB bij 15 minuten, geluidsmetingen, gehoorbescherming, voorlichting aan gasten en kennis & onderzoek

Standpunt KHN

Bezoekers moeten - ook door horecaondernemers - worden gewezen op de risico’s van gehoorschade. Ook moeten ondernemers, in het kader van verantwoord ondernemen, zich inspannen om gehoorschade onder bezoekers en medewerkers te beperken door voorlichting, het aanbieden van oordoppen en eventuele stilteruimtes als ook het hanteren van een maximale geluidsnorm van 103dB bij 15 minuten.

Meer informatie