De situatie

In november 2018 heeft KHN samen met 70 partijen het Nationaal Preventieakkoord getekend op de deelakkoorden overmatige alcoholconsumptie en overgewicht. In dit akkoord staan maatregelen die een groot aantal partijen gaat nemen om Nederland gezonder te maken. De gezamenlijke ambitie is dat in 2040 minder mensen roken, problematisch alcoholgebruik wordt teruggedrongen en er minder mensen zijn met overgewicht.

KHN heeft zich in het Nationaal Preventieakkoord gecommitteerd aan de volgende acties:

Tav terugdringen overmatige alcoholconsumptie

  • Een communicatiecampagne specifiek op de leeftijdsgrens en de ID check
  • Ontwikkelen van een e-learning alcohol schenken
  • Pilots in 10 gemeenten om naleving te verbeteren.

Tav terugdringen overgewicht

  • KHN spoort horecaondernemers aan om meer groenten en minder vlees te serveren
  • KHN moedigt haar leden aan om het drinken van water en suikervrije frisdranken te stimuleren
  • KHN wil het gebruik van kleinere portie stimuleren. Wat betreft roken heeft KHN niet aan tafel mee kunnen praten. Zie voor meer informatie ons standpunt met betrekking tot ‘Roken’.

Standpunt KHN

KHN is een voorstander van het Nationaal Preventieakkoord. Het is belangrijk dat de sector haar steentje bijdraagt aan een gezonder Nederland in 2040. Het terugdringen van roken, overmatig alcoholgebruik en overgewicht zijn belangrijk om gezondheidswinst te behalen.

De insteek van KHN was om alleen akkoord te gaan met maatregelen die werkbaar zijn voor horecaondernemers, geen verplichtingen. KHN wil ondernemers inspireren en enthousiasmeren om hun aanbod gezonder te maken. Mensen willen - als ze uit eten gaan - graag een wijntje drinken en een toetje eten. En dat moet ook kunnen, vindt KHN. Maar het is goed dat horecaondernemers ook gezondere alternatieven op de menukaart zetten.

Meer informatie