De situatie

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is in Nederland verantwoordelijk voor controle op voedselveiligheid. Belangrijk aandachtspunt bij voedselveiligheid is de openbaarmaking van controlegegevens. Dit is opgenomen in de Gezondheidswet.

Doel van de openbaarmaking is:

  • De consument een keuzemogelijkheid te bieden
  • Inzage te geven in het werk van de NVWA en
  • Bevordering van het naleven van wet- en regelgeving.

Standpunt KHN

KHN heeft voedselveiligheid hoog in het vaandel staat en vindt transparantie belangrijk. Op verzoek van de politiek gaat de NVWA over tot openbaarmaking van controlegegevens. Als een horecaondernemer zijn zaken niet goed op orde heeft, wordt dit gepubliceerd op de website van de NVWA. KHN kan zich hier wel in vinden omdat iedere ondernemer veilig voedsel moet produceren. Echter de NVWA kan onmogelijk alle horecaondernemers inspecteren en daarom zal KHN blijven benadrukken dat indien niet alle bedrijven worden geïnspecteerd, er willekeur en oneerlijke concurrentie kan ontstaan.

KHN vindt dat toezicht op voedselveiligheid kennis gedreven en risicogericht moet zijn en dat er geen ongerechtvaardigde verandering mag plaatsvinden in de financiering van de NVWA ten laste van de ondernemer. Kosten voor inspectie gebaseerd op wettelijke regels die gaan over het algemeen belang, met name de volksgezondheid, liggen bij de overheid of de maatschappij. Slechts bij herinspectie zouden de kosten bij de ondernemer mogen liggen.

Meer informatie