Waarom duurzaamheid als speerpunt?

De energiecrisis en de klimaatontwikkelingen maken meer dan eens duidelijk dat de mensheid niet langer op dezelfde voet door kan gaan. De noodzaak voor verandering is overduidelijk en is op Europees niveau vertaald in de Green Deal en doelstellingen Fit for FiftyFive. In Nederland ligt er een Energieakkoord en een Klimaatakkoord.

Transities die de komende tientallen jaren een enorme impact gaan hebben op de hele maatschappij en dus ook de horeca. KHN ziet en onderschrijft de urgentie voor verandering en steunt de Europese en nationale ambities. Wel is het cruciaal dat de transities gedoseerd en gecontroleerd worden doorgevoerd maar vooral dat transitieverplichtingen voor (mkb)ondernemers werkbaar, haalbaar en betaalbaar zijn.

Onze standpunten over

KHN-speerpunt duurzaamheid

Klimaat foto2021
Het klimaat is voor ons allemaal van belang. Belangrijk is dat we daar allemaal ons steentje aan bijdrage, zo ook de horeca.
Lees meer
Headerfoto artikel Energiebelasting 2020 op khn nl
Energiebesparing is een middel voor ondernemers om rendementsverbetering te realiseren en een bijdrage te leveren aan een duurzamere samenleving.
Lees meer
Duurzaamheid2
KHN vindt duurzaamheid belangrijk en stimuleert het gebruik van duurzaam voedsel, maar is geen voorstander van verplichtingen.
Lees meer
Voedselverspilling201
KHN vindt dat voedselverspilling moet worden teruggebracht, maar dat ondernemers vrij zijn om hier zelf actie op te ondernemen.
Lees meer