De situatie

Energiebesparing is in deze tijd van hoge energieprijzen een zeer actueel onderwerp. Iedere ondernemer kijkt kritisch naar zijn eigen bedrijfsvoering, waar kan ik energie besparen? Recent heeft KHN een Energiespecial uitgebracht met praktische tips om energie te besparen.

Erkende maatregelen lijst

In het Activiteitenbesluit Milieubeheer staat dat bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 gas verbruiken, verplicht zijn om energiebesparingsmaatregelen te nemen die in vijf jaar of minder kunnen worden terugverdiend.

Vanaf 1 juli 2017 geldt de Erkende Maatregelenlijst horeca. Deze lijst bevat maatregelen die horecaondernemers moeten nemen om energie te besparen. Vanaf 1 juli 2019 geldt een registratieplicht. Dit houdt in dat je - als je bedrijf meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 gas per jaar verbruikt - bij het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de maatregelen die je hebt genomen om energie te besparen moet hebben gemeld. KHN raadt horecaondernemers aan die dat nog niet gedaan hebben dit zo snel mogelijk te doen om boetes te voorkomen.

Naast de registratieplicht is het van belang om de maatregelen uit de Erkende Maatregelenlijst te implementeren.

Energiescans
Een energiescan is een goed middel om je energieverbruik inzichtelijk te maken en te weten welke stappen je kan zetten om energie te besparen. Verschillende gemeenten in het land bieden gratis energiescans aan voor horecaondernemers. Dit heeft geleid tot behoorlijke reducties in de CO2 uitstoot.

Standpunt KHN

KHN vindt dat:

    • Energiebesparing voor horecaondernemers een vanzelfsprekend middel moet zijn om rendementsverbetering te realiseren (energiekosten worden minder) en om een bijdrage te leveren aan een duurzamere samenleving en een lagere energiekosten rekening.
    • Toezicht en handhaving op de erkende maatregelenlijst stimulerend moeten zijn, rekening houden met de verschillende situaties en proportioneel zijn. De regelgeving zoals nu vastgelegd in het Activiteitenbesluit is voldoende: hieraan moeten geen lokale of regionale eisen worden toegevoegd.
    • De energiescans die steden de horecaondernemers aanbieden een positieve ontwikkeling zijn. Het levert horeca- ondernemers echt voordelen op en het bevordert het milieubewustzijn. Dat zie je terug in de resultaten.
    Meer over energiebesparing