De situatie

Energiebesparing is in deze tijd van nog steeds relatief hoge energieprijzen een actueel onderwerp. Iedere ondernemer kijkt kritisch naar zijn eigen bedrijfsvoering, waar kan ik energie besparen? Recent heeft KHN een Energiespecial uitgebracht met praktische tips om energie te besparen.

Erkende maatregelen lijst

Als jouw horecagelegenheid meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas (equivalent) verbruikt, krijg je te maken met de energiebesparingsplicht en de informatieplicht energiebesparing. Om erachter te komen hoe je aan de energiebesparingsplicht kunt voldoen, gebruik je de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML). Dit is een door de overheid opgestelde lijst met 150 energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Alle maatregelen die op jouw horecagelegenheid van toepassing zijn, dien je uit te voeren.

Voor elke toepasselijke erkende maatregel die je niet uitvoert, moet je een gelijkwaardige of betere alternatieve maatregel uitvoeren. De alternatieve maatregel moet net zoveel of meer energie besparen dan de erkende maatregel.

Naast het uitvoeren van de energiebesparende maatregelen, ben je verplicht om hierover eens in de vier jaar te rapporteren. In deze rapportage staat welke energiebesparende maatregelen je van de EML hebt genomen en welke je nog moet nemen. De deadline voor de rapportage is 1 december 2023. Om je te helpen aan de energiebesparingsplicht te voldoen, is er het platform Duurzaam Energie Besparen (DEB) opgezet door MKB Nederland.

Energiescans

Een energiescan is een goed middel om je energieverbruik inzichtelijk te maken en te weten welke stappen je kan zetten om energie te besparen. Verschillende gemeenten in het land bieden gratis energiescans aan voor horecaondernemers. Dit heeft geleid tot behoorlijke reducties in de CO2 uitstoot.

Standpunt KHN

KHN vindt dat:

  • Energiebesparing voor horecaondernemers een vanzelfsprekend middel moet zijn om rendementsverbetering te realiseren (energiekosten worden minder) en om een bijdrage te leveren aan een duurzamere samenleving en een lagere energiekosten rekening.
  • Toezicht en handhaving op de erkende maatregelenlijst stimulerend moeten zijn, rekening houden met de verschillende situaties en proportioneel zijn. De regelgeving zoals nu vastgelegd in de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing is voldoende: hieraan moeten geen lokale of regionale eisen worden toegevoegd.
  • De energiescans die steden de horecaondernemers aanbieden een positieve ontwikkeling zijn. Het levert horeca- ondernemers echt voordelen op en het bevordert het milieubewustzijn. Dat zie je terug in de resultaten.
Meer over energiebesparing