De situatie

Het aandeel duurzaam voedsel binnen de totale voedselbestedingen is het afgelopen jaar iets gedaald naar 18% (2022). In 2021 was dit nog 19%. Zo blijkt uit de Monitor duurzaam voedsel 2022 in opdracht van het ministerie van LNV. De belangrijkste oorzaken van deze daling zijn de verschuiving van de consumentenvraag van de detailhandel terug naar de foodservice na COVID-19 en de stijgende prijzen van voedsel. De consumentenbestedingen aan duurzaam voedsel zijn in 2022 met 13% gegroeid naar € 10,8 mld. De totale bestedingen aan voedsel zijn gestegen met 15%, goed voor € 58,5 mld.

De Nederlandse overheid wil klimaatverandering tegengaan en stelt daarom het doel dat Nederland in 2030 55% minder CO2 uitstoot ten opzichte van 1990. Om deze doelstelling te realiseren, heeft het kabinet een pakket aan maatregelen voor het Klimaatakkoord vastgesteld.

Het klimaatakkoord, waaronder energiebesparing, de gebouwde omgeving, emissieloze binnensteden en eiwittransitie, speelt ook voor de horeca een belangrijke rol. Daarnaast zal er aandacht zijn voor het terugdringen van voedselverspilling het terugdringen van eenmalige plastic verpakkingen (Single Use Plastic Directive als ook de Packaging & Packaging Waste Directive) en een goed werkbaar statiegeldsystemen voor kleine PET flesjes en blikjes.

Standpunt KHN

Duurzaamheid zal de komende jaren alleen maar belangrijker worden. Dit is ook af te leiden uit het klimaatakkoord. KHN vindt dat een goede zaak en stimuleert het gebruik van duurzaamheid door het onderwerp regelmatig onder de aandacht van haar leden te brengen en best practises te delen. Maar KHN is geen voorstander van verplichtingen. Wij vinden dat iedere ondernemer op zijn eigen manier met duurzaamheid aan de slag moet kunnen gaan.

Daarom pleiten we ook voor een Klimaatakkoord wat voor horecaondernemers uitvoerbaar, haalbaar en betaalbaar is en verdedigen we de horecabelangen bij de verdere verduurzamingsambities van de overheid.