De situatie

Duurzaamheid is een containerbegrip waar veel onder valt. O.a. de onderwerpen hieronder beschreven.

De trend om duurzaam te eten zet onverminderd door. Het aandeel duurzaam voedsel binnen de totale voedselbestedingen is de afgelopen jaren toegenomen naar 16% in 2020. Zo blijkt uit de Monitor duurzaam voedsel 2020 in opdracht van het ministerie van LNV. De verwachting is dat deze toename de komende jaren zich verder zal doorzetten. Ook van belang voor de horeca dus!

De Nederlandse overheid wil klimaatverandering tegengaan en stelt daarom het doel dat Nederland in 2030 49% minder CO2 uitstoot ten opzichte van 1990. Om deze doelstelling te realiseren, heeft het kabinet een pakket aan maatregelen voor het Klimaatakkoord vastgesteld.

Het klimaatakkoord, waaronder energiebesparing, de gebouwde omgeving, emissieloze binnensteden en eiwittransitie, speelt ook voor de horeca een belangrijke rol. Daarnaast zal er aandacht zijn voor het terugdringen van voedselverspilling, het terugdringen van eenmalige plastic verpakkingen (Single Use Plastic Directive) en een goed werkbaar statiegeldsystemen voor kleine PET flesjes en blikjes.

Standpunt KHN

Duurzaamheid zal de komende jaren alleen maar belangrijker worden. Dit is ook af te leiden uit het klimaatakkoord. KHN vindt dat een goede zaak en stimuleert het gebruik van duurzaamheid door het onderwerp regelmatig onder de aandacht van haar leden te brengen en best practises te delen. Maar KHN is geen voorstander van verplichtingen. Wij vinden dat iedere ondernemer op zijn eigen manier met duurzaamheid aan de slag moet kunnen gaan.

Daarom pleiten we ook voor een Klimaatakkoord wat voor horecaondernemers uitvoerbaar, haalbaar en betaalbaar is en verdedigen we de horecabelangen bij de verdere verduurzaamheidsambities van de overheid (zoals statiegeld op kleine PET flesje en blikjes).