De situatie

In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om de nationale doelstelling van 55 procent CO2-reductie in 2030 t.o.v. 1990 te bereiken. Hoe de uitwerking er precies uit gaat zien, hangt af van het nieuwe kabinet.

Belangrijke punten uit het Klimaatakkoord:

  • Het kabinet wil overgaan tot een CO2-heffing over vermijdbare uitstoot. Wat dit betekent voor de horeca is nu nog niet bekend.
  • De gebouwde omgeving zal aan energievoorschriften moeten voldoen. Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Iets dergelijks komt er ook voor de horeca komen.
  • Zero-emissezones: o.a. elektrisch rijden in de binnenstad.
  • Van het gas af.
  • Eiwittransitie van dierlijk naar plantaardig.

    Standpunt KHN

    Het klimaat is voor ons allemaal van belang, willen we de wereld door kunnen geven aan onze kinderen. Belangrijk is dat we daar allemaal ons steentje aan bijdrage, zo ook de horeca. KHN volgt de verdere uitwerking van het klimaatakkoord op de voet en streeft naar een uitvoerbaar, haalbaar en betaalbaar klimaatakkoord voor de horeca. KHN wil niet dat de horeca onevenredig wordt belast. Daarom blijft een herhaaldelijke uitvoering van de MKB toets op dit onderwerp belangrijk.