De situatie

De horeca kampt al jaren met een krappe arbeidsmarkt. Tijdens de coronacrisis nam de vraag naar personeel tijdelijk af als gevolg van de lockdowns en andere beperkingen. Naar schatting hebben in deze periode zo'n 100.000 medewerkers onze bedrijfstak verlaten. Daarna kwam de arbeidsmarkt weer op gang en kwam ook de personeelskrapte weer in volle hevigheid terug. Inmiddels ondervindt ook de horeca de gevolgen van de energiecrisis. Nog niet duidelijk is, of dit gevolgen heeft voor de werkgelegenheid maar het is niet ondenkbaar dat als gevolg van deze crisis de krapte weer tijdelijk (!) afneemt. Dit betekent dat het onverkort nodig blijft om in te blijven op voldoende personeel. KHN heeft dan ook een actieplan ontwikkeld dat vanaf tweede helft 2022 en verder wordt uitgerold. Hierin zitten naast wervingsactiviteiten ook stimulering van goed werkgeverschap, investeren in (leven lang) leren en aandacht voor anders werken. Verder wordt de samenwerking gezocht met andere branches uit de gastvrijheidssector (RecronHIswa, ANVR) om meer samen op te trekken bij het bestrijden van de personeelskrapte om zo meer impact te kunnen hebben.

KHN ondersteunt bedrijven door:

  1. In te zetten op een concurrerende cao
  2. O.a. via de eigen KHN Academie in in afstemming met opleiders zorgen voor een passend (bij)scholingsaanbod voor werkenden
  3. Arbeidsmarktpromotie en het ondersteunen van ondernemers bij hun personeelswerving

Het stimuleren van goed werkgeverschap, leven lang leren en anders werken (bijv. Door nieuwe technologische toepassingen)

    Standpunt KHN

    KHN vindt dat we het tekort niet kunnen oplossen met (alleen) campagne voeren. Het promoten van de bedrijfstak als aantrekkelijke bedrijfstak om in te werken begint met het daadwerkelijk zijn van een aantrekkelijke bedrijfstak om in te werken. Dat betekent dat moet worden geïnvesteerd in goed werkgeverschap, aantrekkelijke arbeidvoorwaarden, loopbaanperspectief en opleidingsmogelijkheden. Alleen door hier over de brede linie op in te zetten, kunnen we de concurrentie met andere branches aan. Ieder individueel bedrijf draagt bij aan het imago van werken in de horeca dus ieder bedrijf heeft hierin een rol.

    Meer informatie