De situatie

De horeca kampt al jaren met een krappe arbeidsmarkt. Tijdens de coronacrisis nam de vraag naar personeel tijdelijk af als gevolg van de lockdowns en andere beperkingen. Naar schatting hebben in deze periode zo'n 100.000 medewerkers onze bedrijfstak verlaten. Maar nu de horeca weer op gang is gekomen, is ook de personeelskrapte weer in volle hevigte terug. Zelfs zo, dat het een rem kan zijn op herstel en bedrijven er gedwongen voor kiezen om één of meer dagen in de week te sluiten omdat ze hun bezetting anders niet meer rond krijgen. KHN heeft in de eerste helft van 2021 een campagne gevoerd om mensen (opnieuw) te interesseren voor een baan in de horeca. Ook na sluiting van de campagne blijft KHN hierop inzetten.

De krapte aan personeel blijft niet beperkt tot de horeca. Ook veel andere bedrijfstakken hebben hiermee te maken en dit maakt dat zij onderling met elkaar in concurrentie gaan. De horeca is bovendien een jonge bedrijfstak terwijl het aantal jongeren de komende jaren zal afnemen. De marktvraag naar gastvrijheid neemt echter nog steeds vroeg. Het hoeft dan ook geen betoog dat personeelsvoorziening één van de belangrijkste thema’s is voor de bedrijfstak.

KHN ondersteunt bedrijven hierbij door:

  1. In te zetten op een concurrerende cao
  2. O.a. via de eigen KHN Academie in in afstemming met opleiders zorgen voor een passend (bij)scholingsaanbod voor werkenden
  3. Arbeidsmarktpromotie, zowel richting (potentiële) werknemers als richting ondernemers (over hun eigen rol)
  4. Ondersteuning bij goed werkgeverschap via diverse tools

Standpunt KHN

KHN vindt dat we het tekort niet kunnen oplossen met (alleen) campagne voeren. Het promoten van de bedrijfstak als aantrekkelijke bedrijfstak om in te werken begint met het daadwerkelijk zijn van een aantrekkelijke bedrijfstak om in te werken. Dat betekent dat moet worden geïnvesteerd in goed werkgeverschap, aantrekkelijke arbeidvoorwaarden, loopbaanperspectief en opleidingsmogelijkheden. Alleen door hier over de brede linie op in te zetten, kunnen we de concurrentie met andere branches aan. Ieder individueel bedrijf draagt bij aan het imago van werken in de horeca dus ieder bedrijf heeft hierin een rol.

Meer informatie