De situatie

KHN is een grote werkgeverspartij en speelt een rol bij het realiseren van goede basisvoorwaarden voor werken in de horeca. In april 2014 heeft KHN een KHN-model Arbeidsvoorwaardenreglement (AVR) ontwikkeld. Sinds 2018 is er weer een horeca-cao die aanvankelijk alleen met CNV Vakmensen is afgesloten. Sinds 2020 worden cao’s afgesloten met zowel FNV Horeca als CNV Vakmensen. De huidige cao loopt tot en met 31 december 2024.

Standpunt KHN

KHN vindt dat:

1. De inzet van medewerkers zowel voor ondernemer als medewerker rendabel moet zijn: beide moeten er aan ‘over’ houden.

2. Een cao en/of modelreglement de werkgever en werknemer basisvoorwaarden moeten bieden voor hun werkgeverschap en werknemerschap. Een cao moet:

  • Faciliteren en binden (dus niet vastbinden). Het afsluiten van een cao is een keuze;
  • Een instrument zijn voor de ondernemer om in zijn bedrijf nog beter en tegen minder transactiekosten arbeidsinzet te realiseren om de onderneming wendbaar te kunnen laten zijn;
  • Zowel werkgever als werknemer houvast en rechtszekerheid bieden in een evenwichtige relatie;
  • Ook zonder Algemeen Verbindend Verklaring relevant zijn en in het belang van KHN-leden.
  • Andere contractvormen openhouden, vereenvoudigen en niet tegenhouden

3. KHN streeft een cao voor de horeca na, maar zet een KHN-model Arbeidsvoorwaardenreglement in als er geen overeenstemming kan worden bereikt met vakbonden. KHN streeft naar samenwerking met vakbonden, maar deze samenwerking moet bijdragen aan betere arbeidsverhoudingen, -omstandigheden en -voorwaarden binnen de sector.

    Meer over de horeca-cao