De situatie over leerbedrijven

Leerbedrijven zijn erg belangrijk voor het opleiden van voldoende vakkrachten. Zij hebben een kwalitatief goede leeromgeving nodig met betrokken, goed geïnformeerde en deskundige praktijkopleiders of coaches. Via het reglement Erkenning Leerbedrijf zijn hierover bindende (basis)afspraken gemaakt. Via de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL)-subsidie praktijkleren ontvangen leerbedrijven voor een deel compensatie voor de opleidingsinspanning die zij plegen.
Vanaf het schooljaar 2019/2020 ontvangen leerbedrijven in de horeca tijdelijk (3 jaar) een hogere subsidie als tegemoetkoming op de loonkostenstijging flexibele arbeid als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Nu als gevolg van de coronacrisis het aantal beschikbare leerplaatsen landelijk daalt, is het extra belangrijk dat onze sector zich ervoor inspant dat alle leerlingen en stagiairs een passende leerplaats vinden. Een tekort aan vak personeel mag straks niet het economisch herstel en de groei vertragen, zoals gebeurde na de vorige crisis.

KHN standpunt over leerbedrijven

KHN maakt zich sterk voor voldoende leerplaatsen en goede leerbedrijven die bij hun taken ondersteuning krijgen van SBB en BBL-leerplaatssubsidie die recht doet aan de opleidingsinspanning van leerberdrijven. Er moet ruimte blijven voor eigen (branche)erkenningseisen voor leerbedrijven.