De situatie

Leerbedrijven zijn erg belangrijk voor het opleiden van voldoende vakkrachten. Zij hebben een kwalitatief goede leeromgeving nodig met betrokken, goed geïnformeerde en deskundige praktijkopleiders of coaches. Via het reglement Erkenning Leerbedrijf zijn hierover bindende (basis)afspraken gemaakt. Via de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL)-subsidie praktijkleren ontvangen leerbedrijven voor een deel compensatie voor de opleidingsinspanning die zij plegen.

KHN-standpunt

KHN maakt zich sterk voor voldoende leerplaatsen en goede leerbedrijven die bij hun taken ondersteuning krijgen van SBB en BBL-leerplaatssubsidie die recht doet aan de opleidingsinspanning van leerberdrijven. Er moet ruimte blijven voor eigen (branche)erkenningseisen voor leerbedrijven.

Leerbedrijven spelen niet alleen een rol bij het opleiden van jonge vakkrachten. Hun infrastructuur kan ook worden ingezet voor Leven Lang Leren.

Meer informatie