De situatie

Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden zijn noodzakelijk; ook in de horeca. Hiermee voorkomen we ongevallen en wordt verzuim teruggebracht. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt primair bij de (horeca)ondernemer met eigen (of externe) deskundigheid. De ondernemer kan hierbij gebruik maken van een (sectorale) op de horeca gerichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE, te vinden op www.rie.nl onder instrumenten).

Standpunt KHN

KHN vindt dat: Eerlijk, gezond en veilig werken noodzakelijk is; ook in de horeca. Hiermee voorkomen we ongevallen en wordt verzuim teruggebracht;

  • De verantwoordelijkheid voor eerlijk, gezond en veilig werken ligt bij de (horeca)ondernemer met eigen (of externe) deskundigheid en alle werkenden in de onderneming;
  • Digitale informatie over best practices, tools en verantwoording moet worden ontwikkeld door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (iSZW), afgestemd met sociale partners. Denk aan digitale ‘zelfinspecties’ en de op horeca gerichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE, te vinden op www.rie.nl onder instrumenten).
  • De arbeidsomstandighedenwet verbreedt tot gedragsinstructie rond werven en non discriminatie en dat leidt niet tot draagvlak bij de kleinere ondernemer.