De situatie

De omgeving van het horecabedrijf verandert snel en dat vergt veel aanpassingsvermogen voor de horecaonderneming. Niet alleen de horecamarkt, horecaconcepten, bezorgen en foodretail veranderen, ook de arbeidsmarkt verandert: krapte, vergrijzing en migratie. De horecaondernemer is naast werkgever ook opdrachtgever. Bijvoorbeeld voor de uitbestede schoonmaak. Maar ook voor zzp’ers en inlenen via uitzend of payroll.

Het werkgeverschap is door de formele gezagsverhouding een verantwoordelijkheid met kostenrisico’s. Die wordt ingevuld vanuit veel wetten, regels en afspraken voor een eerlijke, gezonde en veilige werkomgeving voor werknemers. De bijbehorende plichten, risico’s, heffingen en vooral ook beperkingen zijn soms te groot voor de draagkracht van een kleine onderneming. Dan komen de alternatieven als uitbesteden van werk of inhuren van zzp’rs of het inlenen via payroll. Die alternatieven geven in Europa en Nederland ook discussies over helderheid vooraf op verantwoordelijkheden, risico’s en wel of geen zekerheden rond werken en alle werkenden. Ongeacht de vorm van de verschillende overeenkomsten.

Daarom geeft Koninklijke Horeca Nederland input op al die regels uit ‘Brussel’ en ‘Den Haag’ en maken wij een werkbare vertaalslag naar de maat van horecaondernemingen. Dat doen we om leden te ontzorgen, maar ook voor een eerlijk speelveld met een minimumpakket aan voorwaarden en lasten die over de hele horeca en de horecaomgeving geldt. Dat vergt een transitie van alleen werkgeverschap en werknemersbescherming naar voorzieningen, regels en heffingen voor alle werkenden.

Standpunt KHN

KHN zet in op Goed werkgeverschap en opdrachtgeverschap. Daarmee bedoelen we:

1. Goed werkgeverschap en opdrachtgeverschap waarbij de verantwoordelijkheid voor werkenden primair ligt bij de individuele onderneming en opdrachtnemer.

2. Een sociale agenda voor de bedrijfstak en horecaondernemingen met handvatten om binnen het bedrijf ook maatwerk voor alle werkenden te kunnen realiseren.