De situatie

We zien al heel lang dat verschillende vormen van bedrijvigheid in één ruimte worden uitgeoefend. Dat wordt ‘vermenging van functies’ of ‘blurring’ genoemd. Als het gaat om het combineren van de verkoop en consumptie van alcohol en detailhandel in een en dezelfde ruimte is dat lastig.

Kort gezegd verbiedt de Alcoholwet dat in de lokaliteit waar met een Alcoholwetvergunning alcohol wordt verkocht ‘voor consumptie ter plekke’ ook detailhandel plaats vindt. Omgekeerd mag in een winkel niet eens alcohol aanwezig zijn, laat staan worden verkocht en ter plekke geconsumeerd. Belangrijke uitzondering vormen de supermarkten (en andere levensmiddelenwinkels) waar bier en wijn ‘voor thuis’ mag worden verkocht. In slijterijen mag zowel sterke als zwakalcoholhoudende drank voor thuis worden verkocht. Horeca met alcohol en detailhandel mogen dus in een ruimte niet worden gecombineerd. Blurring met alcohol is volgens de wet verboden.

De VNG wil dit al jaren anders, net als verschillende retailorganisaties. De VNG heeft in 2015/2016 een pilot gedaan in circa 30 gemeenten waarbij feitelijk in strijd met de wet werd toegestaan dat een beperkt aantal winkels alcohol verkochten en schonken en horecabedrijven met een Alcoholwet-vergunning aan detailhandel deden. Uit meerdere enquêtes onder publiek is gebleken dat een meerderheid van de mensen (ongeveer 60/70%) niet zit te wachten op een ‘wijntje bij de kapper’. KHN heeft in april/mei 2018 een enquête gehouden onder de leden om wederom duidelijk te krijgen hoe de leden van KHN aankijken tegen ‘blurring met alcohol’. De uitkomsten waren een bevestiging van een eerdere enquête. Een ruime meerderheid van de respondenten (77 procent) vindt dat er een scheiding moet blijven tussen horeca met een vergunning volgens de Alcoholwet en detailhandel.

In het Coalitieakkoord 2021-2025 van Rutte IV is het toestaan van blurring in winkelgebieden opgenomen, zij het onder streng toezicht op alcoholmisbruik. Tweede Kamerlid Aartsen heeft een oud initiatiefvoorstel dat strekt tot het toestaan van deze zgn. ‘mengformules’ van inmiddels voormalig Kamerlid Ziengs overgenomen en aangepast i.v.m. de gewijzigde Alcoholwet. Nu het kabinet Rutte IV is gevallen is het onduidelijk wat er verder mee gaat gebeuren. Het wetsvoorstel is niet controversieel verklaard. Behalve de VVD zijn de overige coalitiepartijen inmiddels gaan twijfelen over het toestaan van blurren.

Standpunt KHN

  • KHN is in principe geen voorstander van ‘blurring’ met alcohol. Er moet een scheiding blijven tussen horeca met een vergunning volgens de Alcoholwet en detailhandel.
  • Als de politiek ‘blurren-met-alcohol’ toch makkelijker wil maken, dan moeten voor alle partijen dezelfde regels (en dus kansen) gelden: Dezelfde vergunnings- en opleidingseisen (Verklaring Sociale Hygiëne) en dezelfde eisen die aan de inrichting worden gesteld. Gelijke monniken, gelijke kappen.
Meer informatie