Deeleconomie is in opkomst. KHN vindt dit goed nieuws, maar wil dat nieuwe aanbieders zich aan dezelfde wetten en regels moeten houden als de horeca.

De situatie

De deeleconomie is enorm in opkomst. Online platforms zoals Airbnb, ShareDnD en Thuisgekookt maken het voor particulieren mogelijk hun diensten en producten aan te bieden. Met succes, want een groeiende groep consumenten maakt hier gebruik van. Online platforms maken een fors deel uit van de economie, hebben een duidelijk winstoogmerk en concurreren met de reguliere ondernemers in de gastvrijheidseconomie.

In het najaar van 2020 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel ‘toeristische verhuur van woonruimte’ van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken). Met deze wet hebben gemeenten per 1 januari 2021 meer instrumenten in handen om toeristische verhuur van woningen aan banden te leggen, de eerste gemeenten zijn daar ook al in 2021 mee begonnen. In een later stadium volgen extra verplichtingen voor platforms als AirBnB en Booking.com, zodat er op deze websites geen advertenties meer geplaatst mogen worden van verhuurders zonder registratienummer.

Standpunt KHN

KHN is geen tegenstander van nieuwe aanbieders en bemiddelaars in gastvrijheid. Sterker nog: concurrentie houdt ons scherp. Wij vinden echter dat deze nieuwe aanbieders zich ook moeten houden aan de wet- en regelgeving die geldt voor reguliere ondernemers in de gastvrijheidseconomie. Het gebruik van een registratieplicht met duidelijke regels biedt hiervoor handvatten. Denk aan regels voor (brand)veiligheid, leefomgeving, belastingen afdragen (nationaal en lokaal) en consumentenbescherming.

Bovendien moeten er duidelijke grenzen worden gesteld aan het aantal gasten en het aantal dagen dat een faciliteit mag worden gebruikt voor particulier aanbod. Het aantal dagen voor de particuliere vakantieverhuur van een woning moet worden gemaximeerd, op bijvoorbeeld 30 dagen. Want: een woonhuis is immers geen hotel en een privékeuken is geen restaurant. De wet ‘toeristische verhuur van woonruimte’ is een goed begin om gemeenten te ondersteunen zulke regels in te stellen. KHN is blij met deze politieke steun om de illegale verhuur van woonruimte verder aan te pakken.

Meer informatie