De situatie

De Nederlandse horecabiermarkt is niet transparant, niet liberaal en er is ook geen volledige concurrentie. Dat bleek duidelijk uit drie onafhankelijke onderzoeken (uitgevoerd in de periode 2011-2013) die het Bedrijfschap Horeca & Catering op initiatief van KHN heeft laten uitvoeren. Brouwerijen binden horecaondernemers via o.a. geldleningen, borgstellingen en bruikleen- en huurovereenkomsten. Daartegenover staat de verplichting van de ondernemer om bier af te nemen. Onderhandelen over hectoliterprijzen is niet meer aan de orde als de ondernemer eenmaal ‘gebonden‘ is. Behalve in België speelt de problematiek zoals we die in Nederland met bierbrouwerijen kennen, vrijwel niet.

Hoewel de aandacht rondom het bierdossier heeft geleid tot meer bewustzijn bij ondernemers dat ze zich goed bewust moeten zijn van de mogelijke gevolgen als ze met een brouwer meer contracten/verplichtingen aangaan dan alleen maar het afnemen van bier, is de situatie op de horecabiermarkt in Nederland sinds 2011 niet fundamenteel veranderd.

Een Europese vrijstellingsverordening maakt het mogelijk dat ondernemers vijf jaar gebonden kunnen worden en zelfs voor onbepaalde tijd als de ondernemer in een pand (eigendom of huur) van de brouwer zit. De huidige vrijstellingsverordening loopt tot en met mei 2022.

Sinds 2019 loopt het traject binnen Europa voor evaluatie en aanpassing van die verordening, in 2022 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een nieuwe verordening gedaan.

Bij alle mogelijkheden voor beïnvloeding van het herzieningstraject van die vrijstellingsverordening heeft KHN dan ook consequent ingebracht dat de termijn van vijf jaar voor een afnamebeding al te lang is. De mogelijkheid van eeuwige binding via een pand moet worden geschrapt of op z’n minst drastisch worden beperkt.

Standpunt KHN

KHN streeft naar een liberale en vrije horecabiermarkt met volledige concurrentie door:

  • Transparante bierprijzen: een ‘kale’ netto bierprijs met toeslagen per extra af te nemen dienst
  • Afbouw van de rol van brouwerijen als financier
  • Afbouw van de oneindige afnamebedingen via panden (de huurcontracten)
  • Maximale transparantie in brouwerijcontracten
Leveranciers/biercontracten