De situatie

Er is een Pensioenfonds Horeca en Catering. De pensioenregeling is een overeenkomst tussen KHN en vakorganisaties. De regeling is door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) verplicht gesteld aan alle horecawerkgevers voor hun werknemers. Het fondsbestuur heeft een onafhankelijke voorzitter, een Raad van Toezicht met externe deskundigen en een Verantwoordingsorgaan voor medezeggenschap. De werkgeversbijdrage voor horecawerkgevers is voor onbepaalde tijd gesteld op de huidige 8,4 procent over het pensioengevend loon.

In het kader van het nieuwe pensioenstelsel maakt KHN afspraken met de vakbonden en Veneca over een nieuwe pensioenregeling. Deze pensioenregeling gaat - als alles volgens planning gaat - in op 1 januari 2025.

Standpunt KHN

KHN vindt dat:

  • Voor pensioen dezelfde premie per persoon beschikbaar moet worden gesteld, maar anders dan nu voor een persoonlijke aanspraak binnen een collectief vermogen. Kapitaalopbouw vindt dan plaats via participaties in een fonds. Bij pensionering verzilvert de werknemer zijn participaties individueel (in welke vorm dan ook) voor fiscaal toegelaten doelen.
  • Een pensioenvoorziening via een eigen pensioenfonds is niet het doel. Doel is dat werkenden al dan niet via een pensioenplicht sparen voor later.
  • De discussie over het nieuwe pensioenstelsel en de verdere ontwikkeling daarvan moet zich richten op sparen voor later, waarbij de werkende, als hij “met pensioen” gaat, kan kiezen hoe hij wil omgaan met het opgespaarde kapitaal voor later: opname ineens, helemaal of gedeeltelijk, overdracht naar een andere rekening of omzetten in uitkering. De nieuwe Wet Toekomst Pensioenen is een tussenstap.
    Meer over pensioenen in de horeca