De situatie

Er is een Pensioenfonds Horeca en Catering. De pensioenregeling is een overeenkomst tussen KHN en vakorganisaties. De regeling is door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) verplicht gesteld aan alle horecawerkgevers voor hun werknemers. Het fondsbestuur heeft een onafhankelijke voorzitter, een Raad van Toezicht met externe deskundigen en een Verantwoordingsorgaan voor medezeggenschap. De werkgeversbijdrage voor horecawerkgevers is voor onbepaalde tijd gesteld op de huidige 8,4 procent over het pensioengevend loon.

De overheid wil de vormgeving van pensioenen en de wijze van verplichtstellen van deelname aan pensioenen moderniseren om te voorzien in meer keuzes voor vorm en uitvoering van de pensioensoort die aansluit op de wensen van de betrokken deelnemer.

Standpunt KHN

KHN vindt dat:

  • Voor pensioen dezelfde premie per persoon beschikbaar moet worden gesteld, maar anders dan nu voor een persoonlijke aanspraak binnen een collectief vermogen. Kapitaalopbouw vindt dan plaats via participaties in een fonds. Bij pensionering verzilvert de werknemer zijn participaties individueel (in welke vorm dan ook) voor fiscaal toegelaten doelen.
  • Een pensioenvoorziening via een eigen pensioenfonds niet het doel. Doel is dat werkenden sparen voor later.
  • De maatschappelijke discussie over ‘het pensioenstelsel’ zich moet richten op sparen voor later, waarbij de werkende, als hij “met pensioen” gaat, kan kiezen hoe hij wil omgaan met het opgespaarde kapitaal voor later: opname ineens, helemaal of gedeeltelijk, overdracht naar een andere rekening of omzetten in uitkering.
Meer over pensioenen in de horeca