Pensioenen in de horeca

Pensioen is een actueel onderwerp en krijgt onder andere via de media de nodige aandacht. De discussies die nu vooral op politiek niveau gevoerd worden gaan over de pensioenleeftijd, de pensioeninleg en de verwachting welk bedrag vanaf de pensioendatum wordt uitgekeerd.

Visie KHN over pensioen in de horeca

De horeca moet zich voor (toekomstige) werknemers profileren als een boeiende en bindende werkomgeving met voldoende ontplooiingskansen. Om werknemers te binden moet het ontwikkelen van vakmanschap worden gestimuleerd en flexibele arbeidsinzet worden gegarandeerd. Daar hoort ook een goede pensioenregeling voor werknemers bij:

  • KHN onderschrijft een toekomstbestendige pensioenregeling
  • De premie moet kostendekkend zijn waarbij het pensioenresultaat de logische uitkomst is van de inleg en het rendement. Met andere woorden: wat niet als pensioenpremie is ingelegd, kan later ook niet als pensioengeld uitgekeerd worden.
  • Langer leven betekent meer premie betalen of later of minder uitkering. Meer of minder beleggingsopbrengsten is meer of minder uitkering.
  • Pensioendatum moet flexibel zijn naar levensverwachting of naar individuele wens met een actuariĆ«le uitruil.
  • Pensioenfondsen moeten deelnemers volgen i.p.v. deelnemers telkens (gedwongen) van pensioenfonds te laten veranderen. Ook moeten pensioenfondsen meer met elkaar samenwerken (bij voorkeur nationale conglomeraten) met meer bestuurlijke afstand van sociale partners

Pensioenfonds Horeca en Catering

Horecawerkgevers zijn verplicht hun werknemers deel te laten nemen aan de pensioenregeling van het Pensioenfonds Horeca en Catering. Deze organisatie beschikt over een heldere, toegankelijke en overzichtelijke website. Deze website over pensioen in de horeca is voor iedereen beschikbaar.

Pensioeninformatie voor nieuwe medewerkers

De Pensioenwet verplicht werknemers tijdig nieuwe werknemers te informeren over hun pensioenaanspraken. Wat is wel en wat is niet verzekerd? U en uw werknemers vinden deze informatie op de website van het Pensioenfonds Horeca en Catering.

Meer informatie

Als horecaondernemer ben je verplicht om pensioen in te houden op het loon van medewerkers van 21 jaar en ouder. Deze verplichting is ingevoerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het afdragen van pensioen in de horeca wordt geregeld via de pensioenregeling van het pensioenfonds Horeca en Catering.

Mijnpensioenoverzicht.nl

Op mijnpensioenoverzicht.nl zie je, naast de AOW voor jou, hoeveel pensioen je hebt opgebouwd en bij welke pensioenuitvoerder (pensioenfonds of -verzekeraar). Ook zie je of nabestaanden uitkering krijgen als je overlijdt.

AOW en pensioen dat je al ontvangt, wordt niet getoond. Wat je op deze website niet vindt, is wat je zelf voor je oude dag hebt geregeld.

Actueel over dit onderwerp