De premie voor het pensioenfonds Horeca & Catering blijft 16,8 procent van de pensioengrondslag. De jaarlijkse pensioenopbouw wordt 1,51% per jaar, waar dit de afgelopen jaren 1,701% bedroeg. Werknemers in de horeca en contractcatering bouwen vanaf 2021 dus minder pensioen op. Voor al opgebouwde pensioenen en pensioenuitkeringen verandert er niets.

Pensioenen zijn duur geworden door de lage rente. Voor een pensioenuitkering in de toekomst moet óf meer betaald óf minder opgebouwd worden.

Wat betekent het voor jou en jouw medewerkers?

In het kort: het door jou betaalde premiepercentage verandert niet. Wat al was opgebouwd aan pensioen blijft onveranderd. Ook voor gepensioneerden verandert er niets. Medewerkers die nu werkzaam zijn in de horeca of contractcatering zullen nadat zij met pensioen gaan een lagere pensioenuitkering ontvangen dan op het pensioenoverzicht 2020 was opgenomen. Hoe ouder, hoe kleiner dat verschil zal zijn omdat het aantal jaren dat er minder pensioen wordt opgebouwd dan kleiner is dan voor een jonger iemand.

Wie bepalen het?

Sociale partners (dus de werkgevers- en werknemersorganisaties) maken afspraken over arbeidsvoorwaarden. En over pensioen zijn eerder afspraken gemaakt. In die afspraken was al opgenomen wat er zou moeten gebeuren als pensioen te duur zou worden voor de afgesproken premie en afgesproken opbouw. Omdat de sectoren het zeer zwaar hebben door het coronavirus was verhogen van de premie voor werkgevers en werknemers niet aan de orde. Op dit moment kunnen wij van werkgevers of deelnemers niet vragen om extra premie te betalen. Daarom wordt de jaarlijkse opbouw verlaagd.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens