Er is een nieuwe pensioenwet. Horecawerkgevers en werknemers merken daar vanaf 1 januari 2024 al wat van. Dan worden werknemers vanaf 18 jaar verplicht mee te doen met de regeling van het pensioenfonds horeca en catering. Op dit moment is dat nog vanaf 21 jaar.

De nieuwe regeling gaat uit van het geld dat werkgever en werknemer samen opzijzetten voor het pensioen. Er worden afspraken gemaakt over de hoogte van de premie, maar niet over de hoogte van de pensioenaanspraak of uitkering. De ingelegde premie wordt net als nu belegd. Uitgangspunt is dat de premie gelijk blijft. De opbrengst van deze beleggingen komt daarbij. Het omzetten van bestaande aanspraken en pensioenen naar individueel vermogensaanspraak zal door het pensioenfonds niet voor 2025 worden gerealiseerd.

Wat zijn de stappen?

Vanaf 1 juli 2023 bouwen uitzendkrachten eerder pensioenkapitaal op, met ook een werkgeverspremie die door het uitzendbureau aan de inlener wordt doorbelast.

Vanaf 1 januari 2024 nemen alle werknemers van 18 jaar en ouder verplicht deel aan de pensioenregeling (nu vanaf 21 jaar). Vanaf 1 januari 2024 nemen ook horecawerknemers vanaf 18 jaar en ouder deel aan het pensioenfonds horeca en catering. Dat leidt tot een kostenstijging: voor werknemers inhouding op hun loon en voor werkgevers de werkgeversbijdrage. Vanaf 2025 of 2026 worden de opgebouwde aanspraken en pensioenen omgezet. Het pensioenfonds zorgt voor een ‘evenwichtige’ overgang.

Meer informatie

Lees meer over de nieuwe pensioenregeling voor de horeca en contractcatering.

En verder:

De overheid en partners starten binnenkort een publiekscampagne.

Wat kan KHN doen

De toegangsleeftijd van 18 jaar is in de wet opgenomen. Daar hebben we samen met veel andere branches tegen gelobbyd. Maar de politieke deal tussen coalitie en delen van de oppositie is een feit. Wij kunnen hier niets meer aan veranderen.

Overleg KHN met vakbonden

De nieuwe pensioenwet is een vervolg op het pensioenakkoord tussen sociale partners en kabinet. Sinds dat akkoord zijn we in gesprek met vakbonden en het pensioenfonds om de precieze nieuwe regels te doorgronden. We hebben samen met de vakbonden voor een solidair contract gekozen, waarbij vooral de ingegane pensioenen worden ondersteund. Begin juli 2023 worden de hoofdlijnen van de stand van zaken rond een nieuwe pensioenovereenkomst gedeeld.

Begin juli 2023 meer informatie

Uitgangspunt is dat de premie voorlopig gelijk blijft. Er is wel discussie over het opnemen van een nabestaandenregeling en de extra kosten ervan. Het omzetten van de aanspraak in vaste bedragen naar nieuw pensioenkapitaal, inleg van nieuwe premie en het delen in rendement, is een zorgvuldige maar ingewikkelde exercitie waarvan veel wettelijk is vastgelegd. Zoals genoemd worden begin juli 2023 de hoofdlijnen van de stand van zaken rond een nieuwe pensioenovereenkomst gedeeld.